donderdag 1 september 2016

The Future as seen from Ireland

EU is a thing of the past – our future is with an Atlantic Ireland.

David McWilliams, inventor and herald of 'Punk Economics', shows his fellow countrymen the way to prosperity: ignore EU apparatchiks and make a deal with the largest and most innovative companies in the world, now located on Irish soil.
Tax them low and let them make up for the difference in shares to build an Irish sovereign wealth fund.

"When you are faced with people who live in the past, the key thing is to move on."

After brooding over it over the weekend, David comes up with even more convincing arguments for an Atlantic Ireland.
The Apple ruling is a moment of choice for Ireland, September 5th.

I'd have been first to applaud the soundness of David's reasoning, if only we were living in reasonable times, but we are not. Within the next few years, everything we still take for granted, in America and in Europe, also, will come crashing down under the pile of debts we've built to uphold a semblance of 'normality'. Whichever side you join now, the, allegedly, risk-oriented corporate cabal of America, or the security-oriented European one, your economy will equally suffer from dwindling world trade, defaults and unemployment.
The unavoidable consequences of decades of money printing, of QE, ZIRP, NIRP and trillions of derivative magic, together, are the big elephant in the room, which David is wilfully ignoring.

woensdag 29 juni 2016

Nigel Speeching in the Roaring Lion's Den

I know a good orator when I see one.

Inside the EU Parliament after the Brexit.

But he's a bloody rascal, too. Look at him drown a burst of uproarious laughter in an exalted smile after delivering his bold declaration of defiance.

And a sequel – in the aftermath of this speech Nigel's interviewed on CNN.

zaterdag 8 augustus 2015

The US is destroying Europe, willfully

Who's responsible for destabilising North Africa, the Middle East and Ukraine?
Who, consequently, is responsible for an unstoppable influx of tens, even hundreds of thousands of refugees from those regions into Europe?
Who's behind the trade war with Russia, which from a European perspective is utter idiocy?

Read the article by Eric Zuesse in the Strategic Culture Foundation of August 7, or this later article by Robert Parry, November 21, Barrel Bombs and Bullshit, or hear it from the lips of US Congresswoman, Tulsi Gabbard, who introduces a Bill to stop the illegal war on Assad.

Why are European politicians supporting this destructive and self-defeating policy of their American "ally"? Are they so blind they can't see how this will end?

Or, as Jim Kunstler puts it, one month later, 'There goes Europe', while David McWilliams urges 'our European Leaders' to take the lead, 'EU must finally show leadership in the Middle East'. Good luck to that.

vrijdag 23 januari 2015

We worden bestolen waar we bij staan

Op zondag, 25 januari 2015, zijn er verkiezingen in Griekenland. De Grieken zijn de afgelopen drie jaar volledig uitgekleed. De werkloosheid bedraagt er 25% (jeugdwerkloosheid 50%) en 21% van de bevolking is onder de armoedegrens terechtgekomen. Vreemd, zou je denken, want het IMF en de EU hebben, weliswaar met frisse tegenzin, ruim 250 miljard aan de Grieken "geleend" in ruil voor de belofte dat de Griekse regering de zaken intern op orde zou brengen. De lonen omlaag, de pensioenen omlaag, de corruptie bestrijden, staatseigendommen verkopen en vooral, zorgen dat het belastingsysteem gaat functioneren, want de Grieken betaalden nauwelijks belasting.

Na een erg trage start, waardoor een tussentijdse schuldsanering noodzakelijk was, is de Griekse regering uiteindelijk aan de slag gegaan met als gevolg dat de economie in vijf jaar met 25% gekrompen is en het land in een deflatoire spiraal terecht is gekomen. Aanvankelijk was de staatsschuld 130% van het BNP en de bedoeling was die naar minder dan 120% terug te brengen, maar door de krimp van de economie en de extra leningen staat de meter nu in de buurt van 180% en loopt nog steeds verder op. Met andere woorden, Griekenland is insolvabel en zal die torenhoge schuld nooit terug kunnen betalen.

In de polls staat de linkse partij Syriza bovenaan. Zij belooft de kiezers een eind aan alle bezuinigingen en nieuwe onderhandelingen met he IMF en de EU over (gedeeltelijke) kwijtschelding van de schulden. En als ze hun zin niet krijgen, dreigen ze met een 'Grexit', Griekenland uit de euro en als het niet anders kan, Griekenland uit de EU. Dat althans is de inzet bij de onderhandelingen, eigenlijk gewoon chantage. De grootste schuldeiser, Duitsland, liet bij voorbaat al weten, dat de tijd van chantage voorbij was en dat wat een paar jaar geleden nog ondenkbaar was, dat een land het eurosysteem zou verlaten, nu niet per se een probleem hoefde te zijn. Wat is er in die paar jaar veranderd, dat Angela Merkel het spel hard wil spelen?

Aanvankelijk zaten de grote Europese banken tot hun strot volgepropt met Griekse staatsobligaties en zakelijke leningen, vooral Franse en Duitse banken, maar ook Spaanse. Als de Grieken in 2012 de kans hadden gekregen uit de euro te stappen, hadden de banken de toenmalige schulden ('slechts' 50 à 60 miljard) moeten afschrijven en dat had zelfs einde euro kunnen betekenen. Nederland en Duitsland hadden de plannen daarvoor al klaarliggen, zoals Knot en Dijsselbloem onlangs toegaven. Was dat toen maar gebeurd, dan hadden nu niet alleen de Grieken, maar alle eurolanden er een stuk beter voorgestaan. Minder schulden, minder banken en een reëler rentepeil, waardoor bijv. de pensioenfondsen en kleine spaarders minder problemen zouden hebben.

Maar wat gebeurde er in werkelijkheid? Griekenland en de andere PIIGS werden gedwongen IMF- en EU-leningen te accepteren om hun bedreigde banken koste wat kost overeind te houden. De onbetaalbare schulden werden buiten het democratische circuit om ondergebracht in vage financieringsvehikels van de EU, waar ieder euroland dat geen ondersteuning nodig had, een bijdrage aan leverde en/of een garantie voor stelde. Zo werd de afgelopen drie jaar gezorgd, dat de systeembanken grotendeels van hun slechte leningen konden worden verlost en dat de risico's werden afgewenteld op de nationale overheden, oftewel op de belastingbetalers, op ons. Daarnaast deed de ECB er nog een schepje bovenop door aan elke bank in euroland die dat wilde onbeperkt krediet te geven. Die banken konden daarmee de staatsobligaties van hun eigen regering opkopen en die weer in onderpand geven aan de ECB voor weer nieuwe leningen. Dat bracht en hield de rente op staatsleningen laag en gaf de banken gelegenheid met het gratis geld wereldwijd wat bij te verdienen met derivaten - puur gokken en securitisaties - het bankrisico afwentelen op onnozele beleggers - vaak lagere overheden, instellingen en pensioenfondsen op zoek naar wat extra rendement.

De IMF- en EU-leningen aan de Centrale Banken van de PIIGS kwamen maar voor een beperkt deel ten goede aan de desbetreffende landen zelf. Het grootste deel was nodig om de oude verplichtingen (aflossing en rentebetalingen) aan Franse en Duitse banken te kunnen nakomen. In het geval van Griekenland bijv. bleef er van het totaal aan nieuwe leningen maar 8% over om de interne hervormingen te bekostigen. Dat was niet genoeg om een krimp van 25% op te vangen. Logisch dat Griekenland steeds maar meer geld nodig blijft hebben en intussen zijn staatsschuld ziet oplopen tot onhoudbare hoogte.

Op 18 feb 2015 is de rauwe werkelijkheid - tijdens de impasse in de onderhandelingen tussen de nieuwe Griekse overheid en de EU - eindelijk gewoon in de krant te lezen. Losjes wordt in de Volkskrant vermeld dat Nederland bij een 'Grexit' voor 25 miljard de boot in gaat, 18 miljard aan afschrijvingen en 7 miljard aan ECB-bijdrage en dat dit te danken is aan de beslissing van de toenmalige euroministers de banken niet de gevolgen van hun eigen onverantwoordelijkheid te laten slikken, maar het grootste deel van de strop op de belastingbetalers af te wentelen, in ons geval ruim 1500 euro per Nederlander. Politici kunnen heel royaal zijn met andermans geld.


Dr. Eric Dor, director of IESEG School of Management in Lille.

Wat zijn nu de gevolgen, als Griekenland uiteindelijk toch uit de euro stapt, de drachme invoert en devalueert tot een niveau, waarop ze op de wereldmarkt weer concurrerend worden? Dan moeten alle Griekse schulden alsnog worden geherstructureerd, zeg voor het gemak gehalveerd. De banken komen er dan met een koopje af, want die hebben hun geld al grotendeels teruggehaald, maar zoals blijkt uit bovenstaand lijstje (rechter kolom), heeft Nederland zich voor 15,5 miljard euro garant gesteld en zal dan zo'n 8 miljard moeten bijdragen, Duitsland 36 miljard en Frankrijk 28 miljard. Duitsland slaat stoere taal uit en zal deze strop wel kunnen dragen, maar Frankrijk? Hollande heeft al laten weten, dat hij bereid is erover te praten. Ja, liever een schijnoplossing - bijv. de terugbetaling door Griekenland uitsmeren over 100 jaar, dan nu zo'n échec! En Italië en Spanje? Die liggen zelf aan het ECB-infuus, maar krijgen een strop te verwerken van 24, resp. 16 miljard euro, die ze niet hebben.

Waarschijnlijk zullen die bedragen, 128 miljard in totaal (50%), dan worden weggemoffeld in de vage EU-noodfondsen die in de top van de tabel te vinden zijn. Of de ECB springt bij en creëert het geld uit het niets. Draghi is toch al aan het uitdelen. Hij beloofde afgelopen week al vanaf maart 2015 meer dan een biljoen euro (12 nullen) via het bankencircuit in de euro-economie te gaan pompen. Vergeet het. Dat onvoorstelbaar grote bedrag blijft merendeels in het bankencircuit hangen, net als alle eerdere injecties van gratis geld. De beurskoersen zullen erdoor stijgen en raken, net als in Amerika, volslagen losgezongen van de werkelijkheid; de rente zal er nog verder door dalen (Hé, zie ik daar weer een stukje pensioen verdampen?), zodat de gewone spaarder helemaal niets meer krijgt en misschien zelfs moet gaan betalen voor het voorrecht om zijn geld op de bank te mogen zetten, net als nu in Zwitserland; en zijn euro wordt steeds minder waard. Een jaar geleden stond de euro op US$1.40, nu op US$1.12, ca. 20% minder en zelfs 5 dollarcent onder de introductiekoers. En hé, die nominale stijging van de beurskoersen is, gewaardeerd in een lagere euro, dus eigenlijk gewoon boerenbedrog?!
En als er dan toch nog een bank omvalt, geldt het Cypriotische model: je bent je geld kwijt en in ruil krijg je voor een willekeurig percentage aandelen in diezelfde (feitelijk failliete) bank. :D We zijn lekker bezig, niet, in euroland!

En nu de hamvraag: Wie strijken al die miljarden (biljoenen) op die zonder dat we er iets aan kunnen doen uit onze zakken worden geklopt? Driemaal raden, maar kijk eens rond in Davos. Daar lopen momenteel de mensen rond die er meer van weten.

David Stockman, 2 feb 2015: Why Greece must repudiate its 'Banker Bailout' debts and exit the Euro.
Dat is niet de weg die de Griekse finmin wil gaan. Hij probeert/probeerde de andere eurolanden ervan te overtuigen, dat Griekenland in de eurozone wil blijven, maar dat de prijs daarvoor niet anders dan een forse kwijtschelding van zijn schulden kan zijn. Daar willen de eurobazen echter niet van horen.
Michael Pettis, 7 feb 2015: On European policymakers - Terrifyingly low level of sophistication.

Toevoeging, 29 januari 2015
Syriza heeft gewonnen, Tsipras is de nieuwe premier en heeft het afbraakbeleid van voorganger Samaras onmiddellijk radicaal omgegooid. U hebt het in de krant kunnen lezen. Maar wellicht de minst verwachte en meest verrassende ommezwaai betreft de opstelling van de nieuwe Griekse regering met betrekking tot het EU-sanctiebeleid jegens Rusland. Juist vandaag zijn de ministers van BZ van de EU-landen bijeen om uitbreiding van de sancties te bespreken. Griekenland is daar nu tegen en overweegt een veto, al zou dat zware consequenties hebben.
Het leek even spannend, maar in "constructief" overleg met zijn collega's, zoals onze minister Koenders het fijntjes uitdrukte, stemde de kersverse Griekse minister uiteindelijk in met nieuwe maatregelen tegen Rusland en een verlenging van de sancties met een half jaar.
Althans, zo staat het in de Volkskrant van 29 januari 2015.
Andere bronnen spreken dat echter tegen: >> No new sanctions on Russia have been imposed. The New Greek Foreign Minister Nikos Kotzias said that a provision that would have imposed further sanctions on Russia was removed at Greece’s insistence from the proposals at the meeting. Greece also required that the communique does not directly blame Russia for the conflict in Ukraine. <<
Maar wat er nu precies besloten is en wat dat voor de verhoudingen EU - Rusland in de naaste toekomst betekent, wordt er niet bepaald helderder op.

Athene was ooit de bakermat van de democratie; misschien kan het nu een impuls geven aan de rest van Europa om het gezonde verstand te laten prevaleren boven een door Amerika en de financiële elite afgedwongen afbraakpolitiek, die niet alleen Rusland treft, maar net zo hard de Europese economie en de vrijheid van de Europeanen om over hun eigen zaken te beslissen.
Europe furious that Greece is now a Russian sanctions Veto.

Op de website van zijn partij legde Tsipras - al voor de Griekse verkiezingen - aan de Duitsers, de grootste geldschieters - uit, hoe onverantwoord de leningen aan Griekenland waren en bovendien maakt hij duidelijk, dat Griekenland nooit in staat zal zijn ze terug te betalen. Griekenland was in 2010 al failliet en de EU-leningen waren alleen bedoeld om het wrak drijvende te houden om zodoende de banken tijd en gelegenheid te geven hun oninbare vorderingen (onder regie van de EU-Commissie) te dumpen op de Duitse en Europese belastingbetalers. Dat is een eerlijke weergave van de situatie.
Dat betekent, dat alle ministers van Financiën van de overige eurolanden, ook de Nederlandse, hun parlement en de bevolking jarenlang een vals beeld hebben voorgespiegeld. Hoe vaak lazen we niet, "Met Griekenland gaat het weer beter," en de pers nam die onzin gretig over zonder daar veel vraagtekens bij te zetten.

Toevoeging, 31 januari 2015
En het lijkt met de dag interessanter te worden. De Griekse finmin zegt geen behoefte te hebben aan verdere EU-leningen - d.w.z. nog meer schulden voor Griekenland:
>> And suddenly the Eurozone is stunned, because what had until now been its greatest carrot when it comes to dealing with Greece, has become completely useless when the impoverished, insolvent nation itself says it no longer needs a bailout, seemingly blissfully unaware of the consequences. <<
en de ECB dreigt per 28 februari 2015 de geldkraan dicht te draaien. De Griekse banken gaan dan per direct failliet, maar de gevolgen daarvan voor de eurozone zelf zijn niet te overzien.

dinsdag 22 juli 2014

Dirty games

One thing stood in advance: Whatever the crime, Putin should come out as the culprit!
No sooner Vlad had exposed Obama as an emperor without clothes in the Syrian stand-off, and next put his foot in before NATO could annex Ukraine and the home base of the Russian Black-Sea fleet in the Crimea, the American administration went berserk. Putin had to be stopped at all cost, Putin had to be discredited, to be humiliated in the eyes of the world. He had to be utterly destroyed, for he had dared to defy the American hegemon.

But Putin didn't back down. On the contrary. He quickly closed a 400 billion dollar gas deal with the Chinese, nominated in renminbi, and recently laid the foundation of a BRICS bank *) that will provide liquidity for investments in Brasil, Russia, India, China and South-Africa in local currencies, outside the American dollar system. This is really unforgivable, for it will destabilise the already tottering American and European financial house of cards, which forms the backbone of the world's financial system and international trade. Putin proved himself a very resourceful opponent.

*) And, apparently, Turkey is eager to join the party.

Last week, a Malaysian civilian airliner was downed over eastern Ukraine by a rocket supposedly fired by the pro-Russian 'terrorists' who are trying to defend their home territory against the onslaught of the standing Ukrainian army bombing and killing their own citizens. Of course, these criminals must have been supplied by Russia with an advanced weapon system and who else than Putin can, ultimately, be held responsible for this outrage. Western media hasn't any doubts. According to them, Putin must have said to his eastern Ukrainian cronies:"Look fellas, I can't be bothered to invade eastern Ukraine yet or, no doubt, NATO will close in and there will be World War III, but here's a nice, Russian-made rocket launcher for you. Use it to your advantage." And that's what they did.

Now, there happen to be different views on this subject. Did it occur to you that Obama didn't ask for the plain 'facts' firstly but, from the very beginning, took every opportunity to accuse Putin of wilfully causing the death of 298 innocent civilians? Why? Did it also occur to you the Ukrainians started finger pointing the moment the news hit the wires? Strange. The Poroshenko government in Kiev could hardly know of any details of the disaster unless they knew of them beforehand. Are we to assume this to be a cover-up for a stupid mistake of regular Ukrainian forces or a false flag incident staged to set up Putin, deliberately?

ZH link - Ron Paul, 8-11-2014 - Govt likely hiding truth in MH17 crash

I don't know, but here are the views of some critical commentators who ask themselves what's all behind the premature condemnation by the MSM (mainstream media) of a formerly valued supplier of oil and gas.

Robert Parry, 7-20-2014 - What did US spy satellites see in Ukraine?
Dmitry Orlov, 7-21-2014 - Fact-Free Zone
David McWilliams, 7-21-2014 - Deadly game of human chess
Mike Shedlock, 7-22-2014 - Sorting through all the possibilities.
Mike Shedlock, 7-23-2014 - Ukraine caught in third major lie?
David Stockman, 7-29-2014 - Imperial Washington is intoxicated by another Big Lie
Chris Martenson, 7-31-2014 - The West's reckless rush towards War with Russia
George Washington, 8-01-2014 - Top financial experts say World War 3 is coming . . . unless WE stop it
ZeroHedge, 8-06-2014 - SCG News, 7-27-14: Flight MH17, What you're not being told, video + transcript
Gabor Steingart, 8-08-2014, German Handelsblatt - The West is on the wrong path!
At last, someone, and a German to that, has the balls to tell Obama, Merkel and every other sanctionista

that their policy with regard to Putin is no policy, but an alibi for not having a policy and that it will prove a dead end. We ought not isolate Putin and Russia, but - like Willy Brandt in the 1960s - keep negotiating to reach a reconciliation of interests, in other words: win-win instead of lose-lose. If Germany keeps following the clueless Obama its people will rather be endangered than protected.
Bravo!
But will this article mark the turning point in Germany's "Ost-Politik" as ZeroHedge expects? Merkel and Putin have been on the phone on a daily basis. That may be a sign of hope, but according to Putin's personal advisor, Sergei Glazyev, it fell short of breaking the ice of the coming Siberian Winter in EU-Russian relations.
Bloomberg, 8-08-2014 - Sergei Glazyev, World War on Russia's mind when US duels over Ukraine.

Hmm, but now there's something divisive brewing in the back rooms of European halls of power...
ZH, 8-16-2014 - Anti-Putin alliance fraying
Germany, Slovakia, Greece, Czech Republic urge end to Russian sanctions.

And in the meantime, in the Malaysian press convictions are circulating that a Ukrainian fighter jet was involved in shooting down MH17.

And finally, the official investigation led nowhere, so far, but the Russians have figured it all out for themselves: first, cockpit gunned by a Ukrainian fighter jet; next, MH17 hit by air-to-air missile(s) from behind; MH17 breaks up on high altitude; wreckage spread over 15 square kilometers area. These conclusions, even if 100% correct, I'd be surprised to see confirmed by the parties involved but they make an interesting read.
See the report (9-18-2014) for yourself.
And now the Dutch investigators offer the Russians an opportunity to make good on their words, telling them 'to put up or shut up'.
Inquisitr, 10-27-2014 - MH17 downed by fighter jet: Russia has proof, Dutch say 'Hand it over'.
The article includes a video (10-22-2014) from Russia Today, 'MH17: The Untold Story,'
YouTube, 23:12 minutes, with English subtitles.
Fort Russ, dec 2014 - Meet the pilot who shot down Malaysian Boeing MH17 - Vladislav Voloshin.

Spiegel interview, 11-13-2014 - Henry Kissinger (91): Ukraine sanctions fatal mistake - Do we achieve World Order through Chaos or Insight?
Interesting analysis, 05-3-2015 - Rostislav Ishchenko: What does Putin want? - Russian original - English translation. Spoiler alert: a peaceful solution, playing for time, will serve Russia's interests best, as the USA aim for destabilising the region as much as they possibly can and will ultimately sacrifice the EU, if its leaders'd refuse to docilely follow in their trail. For the moment, there's no sign of EU abstention as Paul Craig Roberts notes in "Insanity grips the Western World."

Latest wrap up, 05-30-2016 - The Endless Dodge - Why Washington doesn't come clean on the downing of MH-17, by Robert Parry via ConsortiumNews.com.
Some thoughts on 'conspiracy theories', 06-28-2016 – by Marcus Godwin (UK) in the 'Oriental Review', eyeing MH17 and 9/11.

vrijdag 18 april 2014

Sluipend vergif

Update 28 mei - Ah, daar komt de aap uit de mouw, een nieuwe machtsgreep van de EU. Behalve over ons geld willen de eurocraten nu ook absolute zeggenschap over onze energievoorziening. Met hun staatsgreep in Oekraïne en Putins reactie daarop hebben de Verenigde Staten een effectief rookgordijn weten te leggen over hun aspiraties om een wig te drijven tussen de EU en de Russische Federatie. De burger wordt wijsgemaakt dat Putin de boosdoener is en dat hij gestraft moet worden door het verbreken van de handelsbetrekkingen, met name de levering van gas. En de burger is geneigd dat te geloven. Het kan toch niet zo zijn, dat onze eigen politici en de EU-bureaucraten ons een rad voor ogen proberen te draaien? Maar laten we ons als lammeren meeslepen door Koude-Oorlogsretoriek 2.0, als we vanaf volgend jaar het dubbele moeten gaan betalen voor ons gas, alleen maar om de Amerikaanse machtshonger te bevredigen?
Lees hier wat Putin er zelf over zegt in een interview op 4 juni.
En een update van de situatie in het Midden-Oosten en de Oekraïne door Dmitry Orlov: 16 juni - American Foreign Policy Fiascos.
25 juni - Als het erop aankomt blijkt realiteitsbesef toch een sterkere motivator dan door de VS gevoede politieke machtsspelletjes van de EU-topbureaucraten. Oostenrijk geeft de EU (en de VS) de middelvinger en sluit een verdrag met Putin over de aanleg van de omstreden South Stream gaspijplijn.
30 juni - De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Gaan de pijplijnen door de Oekraïne nu helemaal dicht? Met een veelzeggend kaartje dat de afhankelijkheid van de EU van Russisch gas nog eens duidelijk maakt. ______________________

Eigenlijk was ik een beetje uitgeblogd, maar soms stuit je op een artikel, waarin de feiten zo worden verdraaid, dat je er wel op móet reageren. Onweersproken blijven de valse argumenten rondzingen en vergiftigen ze de publieke beeldvorming.
Op de Opiniepagina van de Vk van 18 april, schrijven Stientje van Veldhoven en Sjoerd Sjoerdsma, beiden 2e-Kamerlid voor D66, een op-ed onder de actuele titel, 'We moeten afkicken van Poetins gas.'
Daarin stellen ze, dat Europa - ze bedoelen de EU, want voorzover ik weet is Rusland ook een deel van Europa - momenteel een kwart van zijn gasbehoefte dekt met gas uit Rusland, via pijpleidingen over Oekraïens grondgebied. Een paar pagina's eerder in dezelfde krant schat Putin het percentage overigens op 30 à 35%.
De afhankelijkheid van het Russische gas om de industrie hier draaiende te houden - Stientje en Sjoerd hebben het over 'om onze huizen te verwarmen', een veelzeggend verschil in nuance - brengt de EU in een lastig parket, 'Want we raken verstrikt in de lijnen van een land dat zich steeds ondemocratischer en imperialistischer opstelt. Dat steeds explicieter en opener afscheid neemt van waarden die Nederland en Europa als essentieel beschouwen.'
Deze formulering hebben ze niet eens zelf bedacht. Zie Noot, onderaan.

Nu viel het mij op, dat in 2005, toen de Franse en Nederlandse bevolking via een referendum de Europese grondwet afwezen, de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en de respectievelijke regeringen de uitslagen naast zich neerlegden en twee jaar later zonder referendum accoord gingen met het Verdrag van Lissabon, dat ervoor in de plaats kwam maar geen grondwet mocht heten. Ook viel het mij op, dat Ierland, waar in de grondwet staat dat er over iedere wijziging van EU-verdragen een referendum gehouden moet worden, gedwongen werd na een eerste afwijzing van dat verdrag opnieuw te stemmen, zodat de grondwet die geen grondwet mag heten toch EU-breed kon worden ingevoerd. Maar over dat soort futiliteiten ¹) hebben de democraten Stientje en Sjoerd het niet. Ik denk dat zij - zonder het bij name te noemen - verwijzen naar essentiële waarden als het homohuwelijk, hoewel er ook binnen de EU landen zijn waar brede lagen van de bevolking dat nog niet helemaal tot de essentiële waarden willen rekenen.

¹) Veel kiezers voelden zich uiteraard gepiepeld door hun "volksvertegenwoordigers" en onder hen leeft het gevoel, dat we "de EU ingerommeld zijn", net zoals we een aantal jaren eerder ongevraagd met de euro opgezadeld werden met achteraf beschouwd ook geen zuivere argumenten.
Door de financiële crisis, btw-verhoging, bezuinigingen op sociale voorzieningen, de door de ECB opgelegde absurd lage rente - ten koste van pensioenen en spaarders - is de wrevel ten aanzien van de Brusselse bureaucratie de afgelopen jaren verder toegenomen. Komende week, 22 - 25 mei, zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Uit polls blijkt dat mogelijk een kwart van de zetels bezet gaat worden door EU-sceptische, zoniet uitgesproken anti-EU parlementariërs. Als dat gebeurt, zullen de voorstanders van een "Verenigde Staten van Europa" nog altijd ruim in de meerderheid zijn, maar het zal de daadkracht van het nieuwe Parlement niet bepaald ten goede komen.

Wat het Russisch imperialisme betreft, noemen Stientje en Sjoerd de annexatie van de Georgische gebieden Abchazië en Zuid-Ossetië in 2008 en de recente 'annexatie' van de Krim en de huidige ontwikkelingen in Oost-Oekraïne. Nu meen ik gezien te hebben, dat de bevolking van die gebieden de Russische troepen juichend binnenhaalt en dat zij zich in het geval van de Krim via een referendum in overweldigende meerderheid voor aansluiting bij de Russische Federatie hebben uitgesproken. In Oost-Oekraïne schrikken ze er met dat oogmerk zelfs niet voor terug voor een tank te gaan staan. Na het uiteenvallen van de USSR begin jaren '90 kwamen die gebieden met een Russische meerderheid bij aparte landen terecht. De Russisch-sprekende bevolking heeft zich twintig jaar gediscrimineerd gevoeld en nu de gelegenheid zich voordoet, hoeft Putin er alleen maar binnen te lopen en iedereen is blij dat ze van - in hun ogen - vreemde overheersers bevrijd zijn. Is dat imperialisme?

Over echt imperialisme hebben Stientje en Sjoerd het niet, Amerikaans, door de EU gesteund imperialisme. Voorzover mij bekend is Putin geen oorlogen begonnen in gebieden, waar Russen niets te zoeken hebben. Obama, de verdediger van onze democratische waarden daarentegen, heeft ondanks zijn verkiezingsbeloften er een eind aan te zullen maken, de oorlogen van zijn voorganger voortgezet en een aantal nieuwe ontketend. Libië is naar het 'warlord-tijdperk' teruggebombardeerd, Syrië ontsprong de dans door een handige politieke manoeuvre van Putin en vooral doordat de Amerikaanse generale staf absoluut tegen een oorlog in dat land was, omdat zoals de voorzitter Obama voorhield, 'het hele Midden-Oosten in vlammen zou opgaan,' als Assad gekhadaffied zou worden en dat zou beslist niet hebben bijgedragen aan een bestendige energievoorziening van met name de EU. Gelukkig dacht 'The House of Commons' in Londen er ook zo over, terwijl die gek in Parijs zijn Mirages al warm liet draaien.
Over het feit dat op bevel van Obama een land als Iran economisch op de knieën wordt gebracht door Amerikaanse financiële terreur ²) en dat in o.a. Pakistan en Jemen de bevolking wordt geterroriseerd door Amerikaanse drones, hoor je echter niemand.

²) En nu wacht Rusland eenzelfde lot met o.a. directe gevolgen voor de grote oliemaatschappijen, met name de Europese, BP en Shell, die in feite geen zaken meer mogen/kunnen doen met Rusland. Dat gaan wij in Nederland uiteindelijk ook in onze portemonnee voelen.
Telegraaf - 23 mei 2014 - Grote olieconcerns blijven Rusland trouw.

Gelukkig voor ons en de EU zien Stientje en Sjoerd ruime mogelijkheden om ons van het juk van die ondemocratische en imperialistische Putin te bevrijden en hem tegelijk duidelijk te maken, 'dat hij respect moet tonen voor Europese en universele waarden.' Volgens hen kan Nederland daarin zelfs een hoofdrol spelen. De gasbel in Slochteren, onze nationale bron van welvaart, mag dan over tien jaar volledig zijn uitgeput, toch kunnen wij voor de EU een sleutelrol blijven spelen in de gasvoorziening en nog wel zonder Rusland!
Maar hoe dan wel? LNG (liquified natural gas), dat per schip wordt aan gevoerd uit het Midden-Oosten - een gebied dat de Europese en universele waarden hoog in het vaandel heeft staan - en uit de VS, die hard op weg zijn een politiestaat te worden - alleen moeten de LNG-terminals daar nog wel gebouwd worden. Dat gas slaan we dan 's zomers op in onze lege gasvelden of in opslagtanks op de Maasvlakte, zodat we 's winters niet in de kou hoeven te zitten en, ja hoor, de voor een groot deel overtollige, groene energie van windmolens en zonnepanelen kunnen we gebruiken om gas te genereren uit bio-grondstoffen. Alles bij elkaar ongeveer evenveel als wat we nu uit Rusland betrekken.
Voilà, probleem opgelost. De EU niet meer afhankelijk van Putin en Nederland de grote redder van de EU, dankzij zijn 'gasrotonde', niet nu, maar over een jaar of tien.

Het is treurig maar waar. Met zulke bakerpraatjes proberen D66-democraten ons warm te maken voor hun onbegrijpelijke ideaal, een volkomen ondemocratische, supranationale overheid die een vuist kan maken tegen Rusland. Boewahaha, laten we wel wezen, de bestuurders van de EU zijn per definitie politici van het tweede, zoniet derde garnituur. Minkukels als Barroso en Van Rompuy - om niet te spreken van de absolute aanfluiting, Lady Ashton - worden aangewezen door de politieke leiders van Duitsland en Frankrijk. Ze mogen na afloop mee op de foto, maar ze moeten vooral niet in de weg lopen, als er belangrijke beslissingen worden genomen en het in de EU toonaangevende Duitsland heeft zijn eigen agenda, met name inzake Rusland. Merkel weet donders goed, dat ze Putin niet voor het hoofd moet stoten, omdat hij anders niet zal aarzelen de gaskraan - voor de Oekraïne en daarmee voor de EU - dicht te draaien. Om dat gevaar voorlopig af te wenden krijgt de revolutionaire regering in Kiev, die er dankzij Amerikaanse steun en wapens (CIA) in slaagde de democratisch gekozen, maar Russisch-georiënteerde president Janoekowitsj te verjagen, een genereuze lening van een miljard dollar van Obama, bedoeld om een deel van de achterstallige gasrekening van Oekraïne aan Rusland te betalen. Ach ja, wat is een miljard als je via de Fed toch net zoveel dollars kunt creëren als je nodig hebt. Of Oekraïne die lening ooit terug kan betalen, nee dus.
Grap: Waarom vindt er in Washington nooit een staatsgreep plaats?
Omdat daar geen Amerikaanse ambassade gevestigd is.
______________________

Over het realiteitsgehalte van de plannen van Stientje en Sjoerd kunnen we kort zijn: baarlijke nonsens. Sommige plannen mogen technisch mogelijk lijken, dat wil allerminst zeggen dat ze economisch haalbaar zijn. Wie geïnteresseerd is in de feiten, kan zijn hart ophalen aan het volgende artikel: 'US gas will never replace Russian gas for Europe'. Alleen mensen met een politieke agenda kunnen glashard het tegendeel beweren.
LNG uit Qatar dat per koelschip wordt aangevoerd, is aanzienlijk duurder dan Russisch gas via de pijp. En dan heb ik het niet over een verschil van een paar cent per kubieke meter, maar over 1,5 tot 2 keer zo duur! LNG moet nl. vloeibaar gemáákt worden en dat kost zoveel energie, dat daarvoor alleen al een kwart van de oorspronkelijke hoeveelheid natuurlijk gas nodig is.
Tenslotte was die hele oorlog met Syrië bedoeld om de aanleg van een gasleiding uit Qatar over Syrisch grondgebied mogelijk maken, maar dat gaat dus niet door. Assad is bezig de oorlog tegen de door oliesjeiks en Obama gefinancierde en bewapende jihadi's te winnen, al ligt het land inmiddels wel grotendeels in puin.
Duurder gas betekent een verslechtering van de concurrentiepositie van exporterende bedrijven in de EU op de wereldmarkt. Daar gaat het uiteindelijk om. Bij het industriële gasverbruik valt het huishoudelijk verbruik, om te koken en 'om onze huizen te verwarmen', volledig in het niet.

Het idee dat we de gaskampioen van de EU kunnen worden door de winning van gas uit bio-grondstoffen is helemaal van de pot gerukt. De door windmolens opgewekte energie voorziet in een fractie (1½ à 2%) van ons totale stroomverbruik, nog afgezien van het rendementsverlies dat dat veroorzaakt in kolen- en gascentrales. Het zo voor te stellen, dat je een grootschalig productieproces kunt runnen met zo'n beetje groene stroom grenst aan misleiding, al betrekken de auteurs ook import van Noorse (waterkracht) en Deense (wind) stroom in hun plan. De proeffabriek (in Delfzijl), die de rentabiliteit moet aantonen, moet overigens nog gebouwd worden. Gezien de ervaringen met de productie van ethanol uit biomassa, mogen we echter op voorhand aannemen dat ook dit gas duurder zal zijn, dan Russisch gas en dan hebben we het nog niet over een evt. verschil in calorische waarde.
Politici dromen graag en als ze zich vastbijten in de verwezenlijking van hun dromen, zal het hun een zorg zijn dat de belastingbetaler (de kiezer) voor de kosten opdraait. Neem die mega-windmolen in Medemblik, 200m hoog, en de oorzaak van slapeloze nachten voor mensen die er te dicht bij in de buurt wonen. De geldschieters van dit project, waaronder zo'n arrogante bal als Rijkman Groenink, de ex-topman van ABN-Amro, krijgen dankzij een zeer lucratieve regeling zoveel korting op hun belastingaanslag, dat hij in vijf jaar tijd de heffing terugverdient die hij moest betalen over zijn afzwaaibonus van 30 miljoen, toen hij er bij ABN-Amro uitgekickt werd. U vindt dat bedrag terug in de maandelijkse termijn van uw energieleverancier, want daar heeft de politiek de subsidies voor groene stroom in verstopt.

In plaats van af te gaan op het oordeel van politici met een EU-aberratie en een dwaallicht als Obama te volgen in een Koude Oorlog 2.0, zouden we er beter aan doen juist meer toenadering tot Rusland te zoeken, zoals - onder de radar - Duitsland al doet. De Russische Federatie is het grootste land ter wereld en het beschikt over gigantische grondstoffenreserves. Niet als EU-burger, maar als nuchtere Nederlander, moet je weten waar je kansen liggen. Amerika, met een gat in z'n hand, een staatsschuld van ruim 17 biljoen en 50 miljoen mensen op voedselbonnen, is een zinkend schip. Rusland heeft een alliantie met China en als wij Putins goedkope gas niet willen hebben, die 1,3 miljard Chinezen weten er wel raad mee. En wat eenmaal door China - en andere Aziatische landen - is gecontracteerd, is niet meer beschikbaar voor de Europese markt, ook niet als Obama zijn toezeggingen niet blijkt te kunnen nakomen. De 'kou' van een Koude Oorlog zou dan wel eens vooral in de EU gevoeld kunnen worden.
Putin hoeft overigens de gaskraan naar Europa niet eens dicht te draaien. Hij hoeft alleen maar te zeggen dat hij voortaan voor zijn olie en gas niet meer in US-dollars ³) maar in roebels of goud betaald wil krijgen en kijk dan eens wat er met de dollar en de euro gebeurt.

³) Nou, op de de-dollarisering hoefden we niet lang te wachten.
Het was bekend en allang in voorbereiding, anders had Putin nu nooit zo snel en adequaat kunnen reageren. De Amerikanen blijven hem in een hoek drijven, maar hij doorziet het spel en is ze telkens (Syrië, de Krim) een slag voor. En dan zijn er natuurlijk nog de kleinere, bijkomende ongemakken.
18 juni - Sergei Glazijev, het brein achter de de-dollarisering.
14 aug - Putin: The Petrodollar Must Die. We zeiden het vier maanden geleden al.
In dat licht is het ronduit pathetisch dat de regering Rutte vooroploopt om haar NAVO-steentje bij te dragen en in de commotie rond de voor ons volkomen oninteressante Oekraïne onze marine en de luchtmacht naar Noordoost-Europa stuurt om de NAVO-partners daar 'te beschermen tegen Russische agressie'. Let wel, de Oekraïne zelf laten ze links liggen, een gratuit gebaar dus. Het gaat, zoals onze aanbiddelijke Minister van Defensie beweert, om een psychologisch steuntje in de rug voor de Baltische staten. Huh? En de Tweede Kamer vindt het blijkbaar allemaal heel vanzelfsprekend en wil niet zien dat onze regering zich weer eens onder gejuich van EU-bureaucraten voor een Amerikaans karretje laat spannen.

Hier een overzicht van de grootste wapenexporteurs in de wereld en van hun belangrijkste afnemers.

______________________
Noot
Deze argumenten weerspiegelen bijna letterlijk de officiële agitprop van de NAVO. Ze zijn terug te vinden in een presentatie van Andrei Fursov, Battleground Ukraine: 'A comprehensive analysis of the February 2014 Ukraine coup from the perspective of a senior Russian academic.'
Het is een lang artikel, maar zeer de moeite waard. Het maakt duidelijk dat de Oekraïne een speelbal is van Westerse machtspolitiek in congsi met de eigen, onderling verdeelde oligarchie. Voordat wij ons een opinie aanmeten over 'die ondemocratische en imperialistische Putin' loont het kennis te nemen van de hier geschetste achtergronden. Als er twee dingen duidelijk uit worden, is het wel dat het Westen met twee maten meet en dat het uiteindelijk draait om de belangen van het grote geld, de Brusselse lobby en de onzichtbare macht achter onze democratische façade.
En in de categorie 'not-to-be-missed' valt de blog van Dmitry Orlov: Statecraft or Witchcraft?, de waarheid verpakt in dodelijke humor en - tot mijn verrassing - volledig in lijn met de door mij hierboven naar voren gebrachte punten.

maandag 18 maart 2013

Intussen op Cyprus

In de nacht van vrijdag op zaterdag, 15-16 maart, nadat beurzen en banken voor het weekend gesloten waren, besloten de gezamenlijke euroministers van financiën, de eurogroep, onder voorzitterschap van onze Jeroen Dijsselbloem - en met de zegen van het IMF (en stilzwijgend de FED) - de bankrekeningen van alle Cyprioten te plunderen om de insolvabele Cypriotische banken te "redden". Van alle saldi onder een ton gaat 6,75% af en daarboven 9,9%. Dat is inclusief de zwartgeldrekeningen van de Russische maffia, d.w.z. de oligarchen en de voormalige KGB.

Jim Sinclair - All hell is breaking loose after Cyprus catastrophe.
Jim Sinclair - Cyprus disaster is much bigger than being reported.

Deze maatregel betekent een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel dat voor alle euroburgers gold: de 100%-garantie van alle privérekeningen tot een ton. De gevolgen voor de financiële markten zijn niet te overzien.

Telegraph - Daylight robbery in Cyprus will come to haunt EMU.
David McWilliams - Cyprus depositor threat is a catastrophe for EU.

Wat mogen we nu in de naaste toekomst verwachten? Het vertrouwen van euroburgers in het financieel beleid van de EU loopt hierdoor een onherstelbare deuk op. Rekeninghouders in de zuidelijke eurolanden doen er verstandig aan hun geld van de bank te halen.

Ben Davies - Why keep your savings in a bank? Mattresses now hold a 10 per cent premium.
James Turk - After Cyprus theft, Money in banks is no longer safe.
Mike Shedlock - Contagion-begging actions; Expect bank runs following Cyprus idiocy; Have money in a Spanish bank? Take it out NOW!.

In de noordelijke eurolanden zal het plunderen subtieler gaan, nl. via negatieve rente (spaarrente lager dan de reële inflatie) en via belastingen. Er wordt gewerkt aan een bankunie onder toezicht van de ECB. Het uiteindelijke doel is de gezamenlijke (gok)schulden van alle eurobanken in één pot onder te brengen, die dan via het ESM (het Stabiliteitsfonds) gespreid wordt over alle euro-belastingbetalers. Het gaat bij elkaar om vele tientallen biljoenen (met een B). En uiteindelijk helpt het allemaal niets, want aan de oorzaken - teveel schulden, te hoge publieke uitgaven - wordt niets wezenlijks gedaan. Er wordt voor biljoenen per jaar aan nieuw geld aangemaakt. Daar worden de megabanken mee overeind gehouden ten koste van ons allemaal:

 • dalende koopkracht,
 • bevriezing en/of daling van lonen,
 • beperking van bankleningen en hypotheken,
 • dalende huizenprijzen,
 • meer faillissementen,
 • stijgende werkloosheid,
 • geen inkomsten uit vastrentende waarden en spaartegoeden door ZIRP¹)
 • mede daardoor afstempeling van pensioenen door gebrek aan rendement,
 • lagere belastingopbrengsten en oplopende staatsuitgaven,
 • met als gevolg: oplopende staatsschuld ondanks "bezuinigingen",
 • verlaging en/of beperking van uitkeringen en subsidies,
 • vermindering van dienstverlening door overheidsbedrijven en instellingen.

Elk punt versterkt alle andere en het resultaat is een voortdurend neergaande spiraal van economische en fiscale Verelendung. De leiders van de eurolanden en de ECB lopen daar niet mee te koop. Cijfers worden gemasseerd. Het lijkt erop, alsof de belangrijkste taak van zgn. "toezichthouders" (o.a. nationale Centrale Banken) van toezicht houden op de naleving van regels is verschoven naar het erop toezien, dat negatieve ontwikkelingen niet expliciet in de officiële cijfers tot uitdrukking komen en dat elke publicatie ervan in de media gepaard gaat met positieve spin. Hoevaak hebben we nu al niet de verzekering gekregen dat "de eurocrisis voorbij is"?
Dit creëert een valse werkelijkheid, die voor beleggers tot nare verrassingen kan leiden. Drie weken geleden leken de Cypriotische banken nog volkomen safe, alle stress tests hadden zij met vliegend vaandel doorstaan en nu blijken ze "geheel onverwachts" opeens volledig failliet. Who could've known?
Dat de machthebbers daar tot nu toe mee wegkomen, heeft twee redenen: het bedrog inzake de euro is zo onbeschaamd en overweldigend, dat het gewone publiek zich niet kan voorstellen, dat het consequent wordt voorgelogen; en daar komt bij, dat de manipulatie door de 'haute finance' voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed show is en de omvang van alle schulden zo angstaanjagend, dat zij weigeren in te zien wat de onherroepelijke gevolgen daarvan voor hen zullen zijn.²)

Max Keiser - The debt bomb just got bigger.
Next step: Confiscation. [Banks and sovereigns] have more debts to pay than there is money in all the bank accounts in the world. [...] Our advice then and now is: The only money you should keep in a bank is money you're willing to lose.
Mark J. Grant - Germany now says that all of the banks in Cyprus are bankrupt.
It is on this basis that they demand the depositors' money. What a great message for the Cypriots; you pay your share for the banks of Spain, you pay for Greece, for Portugal and for Ireland as a member in good standing of the European Union. Then when you are in trouble we will seize your assets so that you can pay for yourself. Such nice people.

Neem Nederland. Onze regering kan geld lenen voor minder dan 0% rente. Op wat ze lenen krijgen ze geld toe! Waarom worden dan toch de belastingen verhoogd, subsidies geschrapt en uitkeringen verlaagd? Om miljarden te kunnen blijven storten in het zwarte gat dat euro heet.

Vk, Ewoud Jansen - Cyprus, een wanhoopsdaad van leiders die de regie kwijt zijn.

En waar lijkt het op uit te draaien? Het kleine Cyprus, dat de euvele moed had het dictaat van de Eurogroep (lees: Frau Merkel) naar de prullenmand te verwijzen, gaat alsnog door de knieën. De kleine spaarders tot een ton worden ontzien, maar de Russen moeten bloeden en kunnen voor onbepaalde tijd niet bij hun geld.³) Dat blijft niet zonder consequenties, niet alleen voor Cyprus, maar evengoed voor de rest van de eurozone.

KWN, Dr. Paul Craig Roberts (ex-US Treasury) - Threats, Cyprus & Massive Crisis.
Telegraph - Cyprus savers face draconian measures in bid to avoid nation's exit from eurozone.
ZH, Athanasios Orphanides - Former Cyprus Central Bank Head And Senior Fed Economist: "The European Project Is Crashing To Earth".

En dan komt Dijsselbloem - in de internationale pers inmiddels tot 'Diesel-BOOM' gebombardeerd - op 25 maart doodleuk met de mededeling dat de Eurogroep de Cypriotische aanpak voortaan als standaardmodel zal hanteren, d.w.z. herstructurering van insolvabele banken en haircuts voor hun aandelen- en obligatiehouders, plus voor rekeninghouders boven een ton. Direct doken wereldwijd de beurzen omlaag en Dijsselbloem kwam terug - hij zal wel een telefoontje uit Berlijn hebben gehad - met het zwakke verweer dat hij dat niet gezegd had. Die is z'n geloofwaardigheid dus ook meteen kwijt.

ZH - Eurogroup’s Dijsselbloem Says "Banks Should Save Themselves".
ZH - Fill in the blanks.
ZH - Eurogroup head says he did not say what he said. [Full record transcript].
ZH - "Two Lips from Amsterdam" sends stocks sliding. [Hint: Two Lips ... Tulips]
En wat Jeroen met zijn uitspraak heeft aangericht:
ZH - Cyprus, To template, or not to template: That is the Wall Street question.
De financiële markten zijn zó ingesteld op leugens en halve waarheden, dat ze volledig van slag raken als een politicus ronduit zegt waar het op staat. Dat valt alleen maar te verklaren als 'onervarenheid'.

_______________
¹) ZIRP - Zero interest-rate policy.
²) Dat mag blijken uit het feit dat tot nu toe nog niet meer dan 55.500 mensen hun handtekening hebben gezet onder het initiatief van BurgerforumEU.nl tot indiening van een verzoek aan de Tweede Kamer om te agenderen dat voortaan een referendum wordt gehouden over elke nieuwe overdracht van bevoegdheden aan de EU. Dat hadden al minstens een paar miljoen handtekeningen moeten zijn. Dus ga naar die pagina en steun dit initiatief.
³) Daar is overigens direct al weer twijfel over gerezen. Reuters meldt op 25 maart, dat de Russen langs slinkse wegen hun miljarden net op tijd van hun Cypriotische rekeningen hebben weten te halen. De voordeuren van de banken op Cyprus zelf waren vorige week gesloten, maar via achterdeuren in Londen en Moskou werden de rekeningen alsnog leeggehaald. Als dat waar is, en het lijkt steeds waarschijnlijker, lachen de oligarchen en de KGB toch nog het laatst.
ZH, Mark J. Grant - Cyprus, The answer is Uniastrum Bank, Moscow.
Maar wat betekent het in de praktijk voor de Cyprioten zelf?
ZH - Small businesses suddenly with zero cash - bedrijfssluitingen en massa-ontslag.