zondag 30 oktober 2011

Zijn die eurocraten nou helemaal bedonderd

De schrik slaat je om het hart, als je leest wat de eurocraten - met name de strenge, Duitse tak - zich voorstellen bij het ESM - het Europese Stabiliteits Mechanisme - de opvolger van het EFSF.

Bekijk de volgende video… "and be afraid, be very afraid."
The Telegraph, Daniel Hannan: "A German view of the bailout deal", 30 okt. 2011.
En ook - ZH Video: The Shocking Truth of the Pending EU Collapse, 20 dec. 2011.
UPDATE 24 jan. 2012
The Prudent Investor on ZH: EU finance ministers push through ESM Treaty in fishy fly-by-night move.
Waaraan nog kan worden toegevoegd, dat de EU Commissie Jacques Santer voordraagt als toekomstig hoofd van het ESM, een man die eerder als hoofd van de Commissie zelf werd geschorst, wegens ongeoorloofde financiële praktijken! Zie de reactie van een MEP op dit nieuws in The Telegraph ^) van 24 jan. 2012. (zie voetnoot)

Hier een paar hoofdpunten uit het ontwerpverdrag uit een blog van Mike Shedlock [Mish] - mijn vertaling.

 • Artikel 8 - Garantiekapitaal 700 miljard euro;
 • Artikel 9 - Leden van het ESM verplichten zich aan betalingsverzoeken binnen 7 dagen te zullen voldoen, zonder recht op beroep en onvoorwaardelijk;
 • Artikel 10 - verleent aan het ESM-bestuur de bevoegdheid de hoogte van het garantiekapitaal te wijzigen en Art.8 aan te passen;
 • Artikel 27 - Het ESM is gevrijwaard van elke vorm van wettelijke aansprakelijkheid. Het ESM kan lidstaten in rechte aanspreken, maar andersom niet. Het ESM staat boven de wet: Geen regering, parlement of enig andere instelling, noch enige wet kan het ESM of zijn organisatie iets ten laste leggen;
 • Artikel 30 - Bestuurders en personeel van het ESM worden gevrijwaard van wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van hun daden (…) en genieten onaantastbaarheid ten aanzien van hun officiële stukken en documenten.
Mish merkt daarbij op: "Er zijn geen onafhankelijke toezichthouders en bestaande wetgeving is niet van toepassing. Daarmee worden de nationale begrotingen van de afzonderlijke eurolanden bepaald door één enkel, ongekozen orgaan, dat aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en dat boven de wet staat."

Het vooruitzicht om onder een dergelijk regime te moeten leven is voor EU-staten die nog niet tot de eurozone behoren, aanleiding om hun voornemens te herzien. Tsjechië, dat er in 2003 voor koos om t.z.t. tot de EMU toe te treden heeft nu zo zijn bedenkingen en wil - gezien de gewijzigde omstandigheden - een volksreferendum uitschrijven, een initiatief dat navolging verdient.
Daar hoefden we niet lang op te wachten: Papandreou schrijft een bindend referendum uit. Hoe enthousiast zijn de Grieken nog over het Europese "hulp" pakket, waar 27 regeringshoofden en 'the Two Stooges' hun kostbare nachtrust voor hebben opgeofferd? Het lijkt een dappere - met de moed der wanhoop - en mogelijk tactische zet van Papandreou. Hij kan er een nieuw mandaat aan overhouden, maar de gevolgen zullen groot zijn, voor Griekenland, voor Europa en voor de democratie, tenzij de euro al vóór het referendum aan eigen zwakte bezwijkt.
Peter Tchir on ZH 3-11--2011: Greece, eurozone or not? Slavery or Freedom?
Het eerste land dat op eigen initiatief uit de euro stapt, zal iedereen verrassen. Ik denk niet dat dat Griekenland zal zijn, tenzij gedwongen - 72,5% van de bevolking wil ondanks alles in het euroblok blijven. Ik ga ervan uit dat het Italië wordt. [UPDATE 21 juni 2012 - Italy flies the new-lira.]
Peter Tchir on ZH 1-11-2011: Will Italy re-denominate back into the Lire?
Paul Krugman on ZH 2-11-2011: Krugman warns of Gigantic Bank Run and New Lira.
Barclays on ZH 9-11-2011: Voor Italië is het gebeurd - rente op 10-jarige staatslening boven 7%
De grootste verrassing zou natuurlijk zijn als de Duitsers tot de enig juiste conclusie komen dat ze zonder euro beter afzijn en zelf de stekker eruittrekken - WikiLeaks. Volgens Reuters is het uur nabij:
9-11-2011: Door Frankrijk en Duitsland wordt gesproken over het opbreken van de eurozone!

Van de week was er een nieuwsitem, waarin studenten van de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar hun mening gevraagd werd over hoe de eurocrisis moest worden opgelost. Op één vrije geest na, die de oplossing zag in een terugkeer naar nationale valuta, verklaarden alle anderen zich voorstander van meer macht aan Brussel.
Zijn die schapen op hun twintigste al zo gebrainwashed dat ze geloven dat problemen waar nationale overheden zich al in verslikken, opgelost zullen worden als je bureaucraten die in het verleden in alle opzichten gefaald hebben, zonder een rechtstreeks, democratisch mandaat de macht geeft over een lappendeken van staten met samen een half miljard inwoners met zeer uiteenlopende culturen en belangen? Het is te treurig voor woorden, want de jeugd, naar men zegt, heeft de toekomst. Anderen zeggen: Zalig is de jeugd, want zij zal de staatsschuld erven. Misschien willen ze daar in Rotterdam nog eens over nadenken.*)

Het is mijn stellige overtuiging, dat de eurocrisis binnen de huidige structuren eenvoudig niet op te lossen is. Daarvoor dienen er eerst een paar stappen teruggezet te worden, en grote stappen. De EU is al veel te complex en met elke eurotop maken de politici er nog meer spaghetti van, zonder dat ze overzien wat ze doen - de neveneffecten verergeren de chaos.
In moeilijke tijden moeten we voor effectief beleid terug naar kleinere structuren. Ieder land dient weer zijn eigen koers te kunnen varen zonder de Brusselse 'red tape'. Dat is in het belang van de burgers van nationale staten en in het belang van de democratie. De Europese Gemeenschap was een mooi idee, maar de poltieke elite is ermee aan de haal gegaan en heeft er een verstikkend, ondemocratisch en bureaucratisch monster van gemaakt.
Concentratie van macht leidt tot een verstrengeling van belangen en biedt een uitnodigend aanknopingspunt voor lobbyisme. Belangengroepen met diepe zakken winnen het daarbij altijd van lokale en individuele waarden.

Dus recht voor z'n raap doe ik een oproep aan de Tweede Kamer en pleit ik voor:

 • De Brusselse parasietenclub is volkomen 'clueless' º) en kan gemist worden als kiespijn - wijs ze hun plaats. De EU is niet too-big-to-fail, wel too-big-to-bail.;
 • Roep premiers die zonodig moeten meebeslissen over zaken die ze niet kunnen overzien, tot de orde. Laat hen afstand nemen van het Brusselse vergadercircus en prioriteit geven aan het oplossen van de problemen in eigen land. Laat hen leidinggeven, daar zijn zij uiteindelijk voor benoemd, niet als bijbaantje naast hun zelfgecreëerde hobby, "Europa";
 • Elke bailout leidt tot meer bailouts en het is bovendien weggegooid geld, dus stop de bailouts ten koste van belastingbetalers;
 • Geen EFSF ¹) en geen ESM. Een supranationaal dictaat biedt uiteindelijk geen enkele oplossing, maar veroorzaakt steeds meer schulden en ondoorzichtigheid van verplichtingen en leidt tot tegenwerking, sabotage en sociale onrust;
 • Duurzame oplossingen zijn alleen te verwachten van nationale staten afzonderlijk, die met een mandaat van de eigen bevolking kiezen voor hun nationale belangen, afgestemd op hun specifieke omstandigheden. Een diverse aanpak biedt meer kans op succes, dan een "verwaterd compromis" (Rutte) voor iedereen, waarbij uiteindelijk niemand aan zijn trekken komt en de rot blijft doorwoekeren;
 • Erken dat de euro een dwangbuis is - geef nationale staten de mogelijkheid in overleg met hun schuldeisers hun schuld af te schrijven en hun (nieuwe) munt te devalueren - Nee maar! Binnen twee weken na dato wil Merkel het nog gaan doen ook! Een dag later direct weer ontkend;
 • Laat landen en banken die meer schulden, resp. toxic assets hebben dan ze aankunnen, failliet gaan - het gebeurt anders (niet veel) later toch. Zuid-Europa moet nu afrekenen!
  16-11, Kyle Bass on BBC Hard Talk: "Ze hebben een Duitse paus en een Italiaanse Bankier";
 • Laat daarbij de kredietverzekeraars de verplichtingen nakomen, waarvoor ze CDSs ²) hebben uitgeschreven en premies hebben ontvangen - en let op wat er dan gebeurt. Laat duidelijk zijn dat de impact van zwaar politiek geschut op wankele financiële markten de chaos alleen maar vergroot - het is Mikado spelen met spastici;
 • Hervorm op nationaal niveau het bankwezen en splits banken die 'too-big-to-fail' zijn op in investeringsbanken en consumentenbanken;
 • Herstel de transparantie en daarmee het vertrouwen in de financiële markten. Laat banken en financiële instellingen hun assets en liabilities weer tegen marktwaarde waarderen en rapporteren conform IFRS ³) standaarden.

ZONDER EURO GEEN EUROCRISIS.
Schaf de euro af, hef de eurozone op, incl. de ECB, en er is geen eurocrisis meer. Simpel toch ;-)
Uiteindelijk is dat het punt waar we uitkomen, maar pas volgend jaar, nadat er eerst een paar biljoen aan nieuwe schuld nodeloos in bodemloze kredietputten is gestort. En wie gaat dat betalen? U!
16-11, ZH - Dit moeten de overheden van EU, UK, US en Japan allemaal nog lenen voor het eind van dit jaar. Nederland wil nog drie keer 4 miljard ophalen aan kortlopende leningen.

En de UITSMIJTER: Nigel Farage in het Europees Parlement: Yes, I want you all fired.
en op 17-11 een onnavolgbaar vervolg: Dance on the euro's grave.

En het TOPPUNT - of eigenlijk DIEPTEPUNT: Telegraph: EFSF kocht z'n eigen uitgifte op!

16-11 Willem Buiter on Bloomberg TV: Er zijn twee opties om de euro te redden:

 • Uitbreiding van het EFSF tot zo'n €3 biljoen en dat gaan ze (Duitsland) niet doen;
 • De ECB machtigen - of dwingen! - de klus te klaren en dat gebeurt ook niet.
Er is nog maar weinig tijd over, een paar maanden, of weken, misschien zelfs een paar dagen, 'and if they don't do it, it's the end of the eurozone.'

Leerzame artikelen uit The Telegraph:

En wat een verschil kan een week maken:Kortom, eurotop gestrand, G-20 top in Cannes een nachtkaars, EFSF een lege huls, Griekenland voor het blok en Italië in het schip. China neemt afstand en de Duitsers worden steeds obstinater.
Of, zoals een Morgan Stanley analist stelt: The Emperor has no clothes.

Blootstelling aan Italiaanse schulden (overheid - banken - zakelijk/particulier):

En waardoor komt het dat Italië nu geen geld meer kan lenen?

-------------
^) - Commentaar op de voordracht van Jacques Santer als hoofd van het ESM

Overige voetnoten:
*) - Toch lopen er bij de Erasmus ook mensen rond die het wél begrijpen. Hoogleraar economische geschiedenis, Hein Klemann, schrijft op 19 nov. 2011 een opiniërend stuk in de Volkskrant, waar ik me volledig in kan vinden: "Waarom zo bang voor het einde van de euro?"
º) - De hoop van Barroso en Van Rompuy - 'the Two Stooges', zoals Zero Hedge ze noemt - dat China via een substantiële bijdrage aan het ontbrekende EFSF-biljoen als de grote redder zou optreden, werd vanavond de bodem ingeslagen.
¹) - EFSF - Door Sean Corrigan voorgestelde betekenis: "Excruciating Folly of Suspending Finality" of "Endorsing Falsity to Succour the Few". De CEO van het EFSF, Klaus Regling, lijkt zo wanhopig op zoek naar investeerders dat hij het plan lanceerde zijn schuldpapier ook in andere valuta aan te bieden, o.a. in Chinese yuan. Dat zou betekenen dat de Europese belastingbetaler bovenop de schulden ook nog eens blootgesteld wordt aan valutarisico's, zonder dat hij daar ook maar iets over te zeggen heeft. Zijn onze politico's zo onnozel, dat ze het EFSF/ESM toestaan met ons belastinggeld ongecontroleerd te gaan gokken? Dat zou een gotspe zijn.
²) - CDS (Credit Default Swap) - Als banken en investeerders er niet meer op kunnen vertrouwen, dat hun kredietverzekering in de vorm van CDS uitbetaalt bij een zg. "vrijwillige" haircut van 50%, zoals nu door de 'cluelesse' politico's is bedongen voor Griekse schuld, trekken die hun geld uit de eurozone terug. De liquiditeitstekorten die daardoor in de eurozone ontstaan, richten meer schade aan dan zelfs een tienvoudig opgepompt EFSF ooit zou kunnen opvangen. Door nu een 'credit event' te ontwijken riskeert de Europese financiële en politieke top een instorting van de markt voor staatsobligaties.
Mark en Jan Kees, zijn jullie wel goed bij je hoofd om daarmee in te stemmen? Of is dit onderdeel van jullie geheime euthanasieoffensief voor een terminale patiënt?

³) - IFRS - International Financial Reporting Standards.

zondag 9 oktober 2011

De verstandigste politicus van de EU

De Belgen zijn dit weekend vertwijfeld bezig hun gekapseisde Dexia-vlaggeschip te stabiliseren. Sarkozy probeert intussen in een zoveelste onderonsje Angela Merkel ervan te overtuigen dat er maar één manier is om te voorkomen dat Frankrijk zijn AAA-kredietstatus verliest, waarmee dan tegelijk het hele bail-out circus van het EFSF naar de schroothoop der geschiedenis zou worden verwezen: betaal die slordige honderdmiljard voor de herkapitalisering van het Franse Dexia en de drie grootste Franse bankenº) uit het EFSF, want Frankrijk heeft al zo'n hoge staatsschuld - 84% van het BNP en op weg naar 90% - en dit kunnen we er echt niet bijhebben.
Angela had kort daarvoor nog met Mark Rutte gesproken en hun standpunt is: het EFSF is alleen bedoeld voor echte noodgevallen. Zolang eurolanden zelf nog geld hebben - of kunnen lenen - moet ieder land zijn eigen banken overeind zien te houden. Als Angela zich echter alsnog door de Gallische fanfaron laat ompraten, zou dat betekenen dat onze Tweede Kamer, die juist afgelopen week met 96 tegen 44 stemmen de weg heeft vrijgemaakt voor een garantstelling voor het EFSF van 98 miljard Nederlandse eurofoppen, aan de achterban iets heeft uit te leggen: dat het redden van Franse banken met Nederlands geld een bijzonder goed idee is, want in het belang van het door de politieke elite heiligverklaarde Europa en dus van ons allemaal. Iets zegt mij, dat dit een onovertuigend verhaal wordt.
Maar ze krijgen respijt, meer dan loze woorden heeft het Merkozy theekransje vandaag niet opgeleverd.

De Nederlandse politico's mogen zich in meerderheid dan zo naief voordoen, dat ze - afgezien van die 44 tegenstemmers - nog steeds niet lijken te beseffen, dat a) die € 98 miljard slechts een aanbetaling is, en b) de kans dat we er iets van terug zullen zien met de dag kleiner wordt, de uitbreiding van het EFSF is nog niet definitief rond. Vijftien eurolanden zijn ermee accoord gegaan, maar formeel moeten Malta en Slowakije nog 'JA' zeggen en laat er nu door een speling van het lot in Slowakije een politicus zijn, die begrijpt wat er werkelijk op het spel staat, die de arme Slowaakse belastingbetaler niet nodeloos wil uitkleden en die bovendien de moed heeft om niet te capituleren voor de golven van kritiek en psychische chantage, die de media¹) en de Grote Stuurlui van het euro-narrenschip over hem uitstorten.

Hij heet Richard Sulik, is de voorzitter van het Slowaaks parlement en leider van de Partij voor Vrijheid en Solidariteit en hij zegt:

DE GROOTSTE BEDREIGING VOOR DE EURO IS HET EFSF ZELF. ²)
Hij pleit ervoor te doen wat er in de EU-verdragen staat en op te houden met ad hoc paniekvoetbal zonder vaste spelregels. Op 11 oktober 2011 gaat zijn partij, onderdeel van een vierpartijige regeringscoalitie, tegen de uitbreiding van het EFSF stemmen en het hangt van de oppositie af, of het voorstel er doorkomt of niet. In het eerste geval gaat Europa ten onder en winnen de banken, d.w.z. hun overbetaalde, bonusopstrijkende CEO's, in het andere geval wint volgens Richard Sulik uiteindelijk Europa.³)

Zoals Zero Hedge suggereert, stel je voor dat Mark Rutte zulke klare taal zou spreken en ernaar zou handelen. Hij werd in Nederland op handen gedragen en zou op z'n minst later een bronzen buste krijgen in de schaduw van het ego-monument van Ivo Niehe.

--------------
º) Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas.
14 okt. - Door de groeiende twijfel aan Frankrijks kredietwaardigheid begint nu ook de rente en de CDS-premie op Franse staatsschuld op te lopen, per vandaag 92 basispunten hoger dan die op Duits staatspapier.
17 okt. - Moody's waarschuwt voor de houdbaarheid van Frankrijks Aaa-rating, als de overheid nieuwe garanties moet afgeven voor andere eurolanden en/of de Franse banken.
18 okt. - Franse staatsobligaties storten in. Spread tussen Duitse en Franse 10-jaarsrente op 112,9 basispunten.
En de rating bureaus zijn vandaag ook weer op het oorlogspad:
- Standard & Poor's verlaagt de rating van twintig Italiaanse banken;
- Moody's verlaagt de kredietstatus van Spanje met twee stappen, van Aa2 naar A1, 'outlook negative'.
19 okt. - En ach jé, nu lijkt 't wel of het brave Portugal ook al bezig is de kluit te belazeren. Schiet het overheidstekort daar echt zo hard omhoog? En de Trojka schreef een maand geleden nog wel zo'n positief rapport?
Zoals 'Mish' ooit al zei:
WAAR GRATIS GELD WORDT UITGEDEELD, IS NOOIT GEBREK AAN OPGEHOUDEN HANDEN. Handen? Kruiwagens, zal hij bedoelen, badkuipen, vrachtwagens, binnenschepen, bulkcarriers, hele silo's!
Als het zo doorgaat, welke landen blijven er nog over die voor de EFSF-risico's op een geloofwaardige manier garant kunnen staan? En willen die dat dan nog wel, gesteld dat zij over een parlement beschikken, waarvan de leden in staat zijn eenvoudige rekensommetjes te begrijpen en nog enig besef hebben van nationaal belang?
Martin Sommer geeft in de Vk van 22 okt. een m.i. realistische kijk op een hopeloze zaak: 'Europa is overgeleverd aan ambtenaren'. En om duidelijk te maken dat wij onderworpen zijn aan een systeem, waarvan de politieke leiders geen oog hebben voor de realiteit, maar uitsluitend bezig zijn met macht en hun kans om de eerstvolgende verkiezingen te overleven, hier een artikel van Zero Hedge, waarin de waanzin van alle bailoutplannen met harde cijfers wordt aangetoond, met een indicatie van de gevolgen.

¹) 11 okt. - De uitslag van de stemming in het Slowaaks parlement is nog niet bekend, maar de Volkskrant probeert alvast aan te geven, dat het nagenoeg onmogelijk is dat de Slowaken het EFSF onderuithalen. Daar zijn ze te onbeduidend voor en de Slowaakse premier heeft al verklaard, dat ze desnoods net zolang doorgaat met stemmen tot het 'JA' is. Wat dat betreft hebben regeringen binnen de EU een traditie op te houden, denk aan Ierland.
Tegen de avond [Eur. tijd] bericht de Wall Street Journal dat de stemming naar later deze week wordt verschoven, maar dat bleek een halve waarheid. De stemming vond toch plaats, de uitbreiding van het EFSF werd NIET aangenomen en de regering viel. De nu dus demissionaire regering houdt echter binnenkort een nieuwe stemming, waarbij het EFSF WEL zal worden aangenomen, omdat de oppositie, tevreden met de val van de regering en het vooruitzicht van verkiezingen, dan zal voorstemmen.
Dat de uitbreiding van het EFSF er komt, is dan dus te danken aan partij-politieke machtspelletjes in - volgens de Volkskrant - een van de meest onbeduidende van alle eurolanden. PRINCIPES OF ECONOMISCH INZICHT KOMEN ER NIET AAN TE PAS.
12 okt. - En jawel, een dag later is de zaak al beklonken. Het komt helemaal goed met het EFSF.
13 okt. - Maar Sulik heeft nog een pijl op zijn boog: hij overweegt het EFSF-besluit ter beoordeling voor te leggen aan het Constitutionele Hof. Dan kan het nog wel even duren eer het besluit een definitieve status krijgt.
Van Rompuy en Barroso intussen, kondigen juichend aan dat het EFSF nu met € 440 miljard aan de slag kan. Het staat alleen nog niet vast, HOE het EFSF gaat opereren. Daarover is tussen de eurolanden nog geen overeenstemming en het aantal geopperde toepassingen overtreft die van het spreekwoordelijke, multifunctionele Zwitserse legerzakmes (Zero Hedge). Maar de belangrijkste vraag die de "eurolijders" op korte termijn moeten zien te beantwoorden is: HOE MAAK JE VAN €440 MILJARD €3 BILJOEN? Want dat is het bedrag dat minimaal nodig is om de markt enigszins gerust te stellen met het oog op een Italiaans en Spaans bankroet en de gevolgen daarvan voor alle banken die zijn blootgesteld aan 'sovereign default risk'.
18 okt. - Lees de analyse van Willem Buiter, hoofdeconoom van Citi Corp, over de slagkracht van het EFSF. Zijn conclusie: EFSF, geen bazooka, maar een proppeschieter.
En uit Ierland komt het bericht, dat de regering probeert een deel van de ruim €20 miljard aan schulden als gevolg van de nationalisatie van Ierse banken, af te schuiven op het EFSF, zodra de eurolanden de deur ervoor openzetten. Het lijkt wel of de totale middelen van het fonds al drie keer geclaimd zijn, voordat het überhaupt van start is gegaan.
20 okt. - Aan de vooravond van de fatale besluitvorming over het EFSF: Europa lijkt verdeeld in twee kampen, de Zorgelijken en de Maniakken. Sarkozy lijkt alle gevoel voor realiteit kwijt te zijn en Rutte houdt zich op de vlakte.
Maar wat is dat? Wordt het EFSF-besluit uitgesteld? Houdt Duitsland zijn poot stijf? De EU-top gaat komend weekend wel door (de catering kon niet meer worden afgezegd), maar de Duitse regering komt vrijdag, 21 okt., niet met een officiële verklaring. De EFSF-standpunten van Duitsland en Frankrijk zijn blijkbaar onverenigbaar.
22 okt. - De euro-ministers van financiën zijn vandaag in spoedberaad bijeen. Gisteren is de uitbetaling van een tranche van €8 miljard - onderdeel nog van de eerste bailout - aan Griekenland goedgekeurd, maar nu komen er - zoals gewoonlijk geheel onverwacht - opeens nieuwe apen uit Griekse mouwen. De Grieken hebben NOG VEEL MEER MILJARDEN nodig om te kunnen overleven, in het zwartste scenario wel €444 miljard! Dat is op een bevolking van 11 miljoen ruim €40.000 per Griek. Als we er op die basis van uitgaan, dat ook de schulden van de overige geplaagde eurolanden en van hun insolvabele banken SCHROMELIJK ZIJN ONDERSCHAT, dan mag toch wel worden gesteld dat de EU grosso modo volkomen failliet is en een opbreking van het euroblok op korte of langere termijn onvermijdelijk.
23 okt. - Bij Tyler Durden (ZH) beginnen stoompluimen uit alle lichaamsopeningen te spuiten, zodra hij weer wat heeft opgevangen uit de grote vergaderzaal, waar de "eurolijders" zich dit weekend in hebben opgesloten om koste-wat-kost a.s. woensdag, 26 okt., met DE OPLOSSING VOOR ALLE EUROKWALEN naar buiten te kunnen treden. "Ze beseffen nauwelijks waar ze het over hebben," zo stelt hij. "Hun cijfers kloppen niet. Hun plannen stranden voor de maand om is."
Toen er uiteindelijk iets van besef - of was het doodsangst? - bij de ministers leek door te breken, begonnen ze tegen elkaar te schreeuwen, zodat het tot ver in de gangen te horen was. Misschien markeert dit moment van waarheid een omslag en kunnen er komende week wel realistische besluiten genomen worden. Het is een hele geruststelling te weten, dat wát de eurolijders ook doen, érger kunnen ze het nauwelijks meer maken. Wat ze in negen dagen onafgebroken vergaderen bij elkaar verzinnen maakt eigenlijk niets meer uit. Ze zijn gereduceerd tot onbeduidendheid. Machteloos zullen ze moeten toezien, hoe de euro linksom, of rechtsom, of door het midden ten ondergaat aan zijn schulden en het hele bankwezen in zijn val meesleurt.
De ministers zien eindelijk in dat er geen geld genoeg is voor verdere bail-outs, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. "De gekken hebben de Titanic overgenomen," volgens Zero Hedge. Afwachten maar, hoe de markten hier maandag op reageren.

²) En daar heeft Sulik volkomen gelijk in en in feite is de Duitse regering het in de kern met hem eens. Het EFSF werd ongeveer een jaar geleden opgericht. Het was toen puur als noodfonds bedoeld en het totale risico bedroeg ca. € 120 miljard aan maximaal mogelijke verliezen. Lees hoe ver de nog solvabele eurolanden in het rood dreigen te raken na de sindsdien doorgevoerde 'mission creep' van het EFSF, en hoeveel de financiële instellingen daarbij aan fees opstrijken. De € 1 biljoen komt in zicht en zelfs dat is nog niet genoeg om de euro voor een ineenstorting te behoeden. Politico's die voor dergelijke regelingen stemmen zijn niet "naief", zij maken zich willens en wetens schuldig aan het afvuren van 'financial weapons of mass destruction' op hun eigen burgers! ZIJ ONDERMIJNEN DE SAMENLEVING.

Overheden en Centrale Banken hebben de gokschulden van de banken overgenomen. Met hun 'bailout money' zijn de banken op nog grotere schaal gaan gokken om hun eerdere verliezen goed te maken en om hun bonussen veilig te stellen. De financiële markten zijn zodoende in casino's veranderd. Nu moeten de overheden opnieuw bijspringen, maar de belastingopbrengsten schieten tekort. Wat de politico's met het EFSF beogen, is een nieuw casino oprichten om te gaan gokken met het geld van staatsleningen. Het is de laatste stap voor de rand van de afgrond: gokken met toekomstige belastinginkomsten, geld dat onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten opbrengen. Die kunnen dat echter niet, omdat westerse economieën door hun hoge schuldenlast en verouderende bevolking niet meer groeien.
Door in te stemmen met een EFSF-casino veroordelen onze politico's ons en ons nageslacht tot een levenslange schuldslavernij in een totalitaire samenleving.*)

³) Maar ja, ook de verstandigste politicus van Europa zou zich daar wel eens in kunnen vergissen. Daarvoor hebben wij de VERSTANDIGSTE ECONOOM van Europa achter de hand. Volgens David McWilliams †) gaat de euro het niet redden en moeten wij dat ook helemaal niet willen. Voor landen die in een euroblok zonder economische groei zitten opgesloten, vormt de euro het dwangbuis dat voorkomt dat zij zich van hun schuldenlast kunnen bevrijden, wat groei onmogelijk maakt. Een vicieuze cirkel.
En..., willen wij daaraan toevoegen, de grootste belemmering voor het oplossen van de eurocrisis is de beurocratie, die zich uit eigenbelang met hand en tand verzet tegen elke vorm van correctie en juist steeds meer schuld creëert over de ruggen van de burgers heen. Wat zijn hun vooruitzichten in een EU, waar de gebakken lucht uit ontsnapt? Misschien moeten ze wel EEN BAAN gaan zoeken. Als de EU uiteen moet vallen om Europa zelf weer lucht te geven en te bevrijden van een leger parasieten, dan moet dat maar.
Of, zoals Bill Bonner het samenvat in de 'The Daily Reckoning' van 17 okt.:

"As an institution matures, little by little it shifts from serving its original purpose to serving the ends of those who control it. It becomes rigid — digging in its heels and resisting any change that would diminish the power and wealth of the controlling groups. The longer the institution remains unchanged, the more parasitic and arthritic it becomes. It drains resources away from honest production and redirects them towards favored groups of leeches.
[...] Then cometh the revolution."

NIEUW - De Interactieve Wereldwijde Staatsschuld Klok van The Economist.
Het totaal van alle overheidsschulden bij elkaar, althans voorzover 'on balance sheet', bedraagt momenteel ruim 43 biljoen (trillion) US-dollar. Houden we rekening met alle overige overheidsverplichtingen - 'off balance sheet' - dan ligt het totaal in de buurt van 250 biljoen. Het grootste deel van de schulden is uiteraard geconcentreerd in de geïndustrialiseerde, ontwikkelde landen: Noord-Amerika, West-Europa, Australië/NZ en Japan.

*) Zie hoe de Europese Commissie denkt om te gaan met democratische rechtsprincipes, de vrijheid van meningsuiting, als de inhoud van de boodschap hun niet aanstaat: "EU overweegt zwijgplicht voor kredietbureaus." Een kolonelsbewind zou zich net zo opstellen. Oeps! Maar dan... dan is... de Europese Commissie... een kolonelsregime! De term 'het nieuwe Politburo' doet inmiddels ook de ronde. Wie maakt in Europa de dienst uit?

†) 27 okt. - David McWilliams - "The Irish establishment never misses an opportunity to miss an opportunity." Waarom de Ieren evenveel recht hebben op een schuldafschrijving als de Grieken, maar die niet zullen krijgen.
28 okt. - Misschien is de Ierse regering toch niet zo volkomen hersenloos als David dacht. Ze kondigde opvallend snel na de eurotop aan dat Ierlands GDP minstens een procent lager zal uitvallen, dan ze in april had gezegd. Adolf Merkel stond direct klaar om de Ierse - en in vervolg daarop Portugese, Spaanse, Italiaanse - hoop op ook een 50% schuldvermindering de bodem in te slaan: "In Europe it must be prevented that others come seeking a haircut."
Het nazi-verleden van Duitsland wordt weer stevig opgerakeld. Charles Hugh Smith associeert Merkel met de "soep-nazi" uit een Seinfeld-aflevering: 'No soup for you!'