maandag 23 april 2012

Nigel Farage in EU Parlement: the euro is doomed

Barroso blijft krampachtig glimlachen en euro-tijger Verhofstadt gromt meesmuilend, maar als Nigel de ontwikkelingen tot afgelopen woensdag, 18 april, in het EU Parlement op een rijtje zet, blijft er toch weinig reden voor twijfel over - en toen was het kabinet Rutte nog geen 'lame duck'.

David McWilliams, een Ierse econoom die er ook van overtuigd is dat de euro geen blijvertje is, beschrijft aan de hand van een citaat uit een Clint Eastwood film uit 1976 wat er mis is in euroland: Don't piss down my back and tell me it's raining.

Mark J. Grant vestigt tussen alle ophef over Holland en Hollande de aandacht weer op Griekenland. Daar gaat het van kwaad tot erger. De staatsschuld gaat omhoog - nu 165% van het GDP - in plaats van omlaag naar de beoogde 120% - nog altijd te hoog om te overleven, trouwens. De banken bloeden leeg en binnenkort mag de EU - lees: Duitsland, kiezen tussen een derde bailout, of definitief de stekker eruit. "Ich bin ein Athener." Op 6 mei zijn er verkiezingen, net als in Frankrijk.

In Duitsland zelf, waar de exportcijfers in Q1 inzakten - de Zuid-Europese afnemers moeten zuinig aan doen - ziet Angela Merkel intussen de steun voor haar bezuinigingsoffensief rondom afbrokkelen. Griekenland en Cyprus cirkelen rond de afvoer met op enige afstand Portugal; Spanje doet zijn best met draconische bezuinigingen, maar gaat het niet redden, omdat de semi-zelfstandige provincies, Andalucía en Catalunya, hun eigen fiscale beleid willen voeren en zich niet zondermeer de wet door Madrid laten opleggen; in Nederland is Angela's loopjongen uit de ring geslagen en staat al te streng bezuinigen ter discussie tot na de verkiezingen in september en in Frankrijk lijkt haar steun en toeverlaat onttroond te worden door een socialist die heeft aangekondigd dat hij het heilige europact gaat aanvechten en die in Frankrijk zelf het socialistisch paradijs weer nieuw leven wil inblazen.

Een ander teken van verval en in strijd met het EU-beginsel van vrij personen- en goederenverkeer is de stilzwijgende erkenning dat het Schengen-accoord uit 1995 zijn langste tijd heeft gehad. Frankrijk en Duitsland zijn overeengekomen dat zij aan hun grenzen weer - tijdelijk - controles zullen houden en ook aan de Nederlands-Belgische grens worden weer bewakingsposten ingesteld.

AEP Telegraph, 25 april - Brussel gaat overstag: Brussels to relax 3pc fiscal targets as revolt spreads
Evengoed holt de economie in de eurozone achteruit. Particulieren hebben geen behoefte meer aan nieuwe schulden, ze zijn gestopt met lenen. Hypotheekaanvragen dalen spectaculair. De banken zitten op hun geld. Ze moeten hun balansen volgend jaar met gemiddeld 7% terugbrengen om te voldoen aan nieuwe EU-regels, anders riskeren ze nationalisatie. Ambrose Evans-Pritchard voorspelt Japanse toestanden in de EU, een zg. 'lost decade'.
AEP Telegraph, 25 april - Europe faces Japan syndrome as credit demand implodes

woensdag 4 april 2012

Volgende patiënt - Spanje

Al heeft het weinig toegevoegde waarde, dankzij het consistente financiële beleid in de EU º) moeten we de inhoud van vorige posts wel blijven recyclen. Na de "redding" van Griekenland ¹) is nu de beurt aan Spanje om de loosheid van alle pogingen om de euro overeind te houden nog eens te onderstrepen.

º) - CTRL + P.
¹) - Vraag maar aan de gezamenlijke Griekse universiteiten.

De ECB, onder leiding van Goldman Sachs alumnus Mario Draghi, heeft de zuid-europese banken in december 2011 en eind februari 2012 volgepompt met goedkope, driejarige leningen - 1% rente, tegen in feite waardeloos onderpand, voor een totaal van 1 biljoen euro. Dat heeft de ondergang van Spanje een maand uitgesteld, maar het heeft niet geholpen. De huizenprijzen zijn ten opzichte van 2008 al zo'n 25% gedaald en zullen dat in 2012 naar verwachting nog eens doen. Een op de vier Spaanse huizenbezitters raakt onder water, d.w.z. hun huis wordt minder waard dan wat ze nog aan hypotheekschuld hebben. Leningen worden niet meer afgelost en onder de bevolking groeit het verzet tegen verdere bezuinigingen.

anp, 2e Paasdag - Piloten Iberia gaan 30 dagen staken tegen dreigende salarisverlaging
ZH, 16 april - Spain goes Irish on Regions
Mish, 16 april - Spain Govt. may take over some regions' finances; Mission Impossible
Art Cashin on KWN, 20 april - Spain's bond auction - more staged than a Broadway play

Gisteren moest de Spaanse minister van financiën erkennen dat het land op de rand van de afgrond staat. De werkloosheid loopt op naar 25% - jeugdwerkloosheid is 50%+, de staatsinkomsten dalen en de rente op leningen stijgt weer. 57% van het staatsbudget wordt uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en rentebetalingen. Het is einde oefening. ²)

²) - ZH samenvatting - Spain: The Ultimate Doomsday Presentation, Carmel Asset Mgt.

Het enige dat de leiders van de eurolanden - lees: Duitsland, de economen van het IMF en de Centrale Banken kunnen bedenken om de onontkoombare implosie uit te stellen is steeds meer biljoenen aan nieuwe (publieke) schuld in het gapende schuldenravijn te storten. U mag zo langzamerhand aannemen, dat u bestuurd wordt door volslagen idioten, althans volgens Einsteins definitie van idiotie, steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten. De biljoenen die nu aan de sterkste euro-economieën onttrokken worden om onze economisch hersendode europartners kunstmatig in leven te houden, zijn letterlijk weggegooid geld.

Robert Fitzwilson on KWN, 19 april: We are witnessing the largest financial bubble in history

Die waarheid zal eens boven tafel komen, onherroepelijk. Omdat niemand die uitkomst verwacht - dankzij voortdurende politieke leugens, de slaafsheid van de media ³) en de aperte onwil van de slapende meerderheid om de werkelijkheid onder ogen te zien - zal de klap des te harder aankomen. Wie inziet dat de euro geen lang leven meer beschoren kan zijn, heeft nog tijd om zich enigszins tegen de gevolgen te wapenen.

³) - ZH: Four weeks of déjà-vu propaganda (massage van cijfers) - en het nauwelijks verrassende gevolg: