zaterdag 28 januari 2012

De huidige Europese financieringspraktijk

VOOR ARBEIDERS VERKLAARD AAN DE HAND VAN DRANK EN BEROOIDE ZUIPLAPPEN

Origineel: reszatonline / Tim Coldwell

Bettie heeft een café
Ze beseft dat zo'n beetje haar hele cliëntele uit werkloze gewoontedrinkers bestaat, die hun drankrekening met geen mogelijkheid kunnen betalen.
Als oplossing stelt ze een nieuw marketingplan op, dat haar klanten in staat stelt nu te drinken en later te betalen.
Bettie houdt alle consumpties bij in een kasboek en elke klant krijgt in feite een krediet voor wat hij heeft verteerd tegen 0% rente.
Haar marktstrategie van "drink-nu-en-betaal-later" gaat als een lopend vuurtje rond, met als resultaat dat Bettie's Bar een ware toevloed van nieuwe klanten te verwerken krijgt.

Al gauw draait ze de grootste omzet van alle café's in de stad
Omdat haar klanten naar hartelust kunnen drinken zonder direct met de rekening te worden geconfronteerd, hebben ze er geen enkel probleem mee, dat Bettie haar prijzen voor wijn en bier - de meest populaire drankjes - op gezette tijden flink opslaat. Daardoor schiet Bettie's bruto omzet met sprongen omhoog.
Een jonge, dynamische onderdirecteur van de plaatselijke bank komt tot het inzicht dat de uitstaande schulden van Bettie's klanten een aanzienlijke toekomstige waarde vertegenwoordigen en hij verhoogt Bettie's kredietlimiet.
Hij ziet geen reden zich bij voorbaat zorgen te maken, immers…

hij heeft de schulden van de werkloze drankverslaafden als onderpand!!!
Op het hoofdkantoor van de bank vogelen de financiële experts een methode uit om vette commissies op te strijken. Ze zetten de leningen van de klanten om in DRANKOBLIGATIES. Deze "waardepapieren" worden vervolgens gebundeld en verhandeld op de internationale effectenbeurzen.
De onnozele belegger heeft niet direct door dat de papieren die hem verkocht worden als gedekte obligaties met een AA-rating in werkelijkheid schulden zijn van drankverslaafde werklozen.
Het is een doorslaand succes, de prijzen blijven maar stijgen!!!, en al snel worden deze obligaties…

de bestlopende stukken bij de leidende effectenkantoren in het land
Op zekere dag - ook al vestigen de koersen nog steeds nieuwe records - besluit een risicomanager van de plaatselijke bank dat het tijd wordt dat de schulden die de drinkers in Bettie's Bar hebben opgebouwd, worden afgelost.

Hij stuurt Bettie een betalingsverzoek
Bettie vraagt de drinkende meute nu om hun rekeningen te voldoen, maar omdat zij werkloze dronkelappen zijn, kunnen zij hun verteringen niet betalen.
Nu Bettie haar verplichtingen aan de bank niet kan nakomen, is ze gedwongen haar faillissement aan te vragen.

Het café moet sluiten en Bettie's 11 werknemers zijn hun baan kwijt
Van de ene dag op de andere keldert de koers van DRANKOBLIGATIES met 90%. Door het plotselinge instorten van de onderliggende waarden krijgt de bank een tekort aan kapitaal, waardoor zij geen nieuwe leningen meer kan verstrekken. De kredietverlening aan de gemeenschap wordt bevroren en de economische activiteit loopt een flinke deuk op.
De leveranciers van Bettie's Bar hadden haar royaal uitstel van betaling verleend en de pensioenfondsen van die bedrijven hadden hun geld belegd in de obligaties. Nu zien ze zich genoodzaakt hun slechte schulden af te schrijven en bovendien lijden ze een verlies van 90% op de veronderstelde marktwaarde van hun beleggingen.

Haar wijnleverancier vraagt ook faillissement aan
Daarmee moet een familiebedrijf, dat al drie generaties meegaat, voorgoed zijn deuren sluiten. De bierleverancier wordt overgenomen door een concurrent die de lokale brouwerij meteen dichtgooit en 150 man op straat zet.

Maar wat een geluk! De bank, de effectenkantoren en hun topmanagers worden gered
Van de regering krijgen ze een bailout van miljarden en nog eens miljarden, gratis en zonder enige voorwaarde.
En waar wordt het geld daarvoor gevonden? Dat komt uit een nieuwe belasting die wordt opgelegd aan mensen met een baan, de middenklassers, mensen die niet drinken en die nooit een voet in Bettie's Bar hebben gezet.