donderdag 14 april 2011

Leugen is haas, waarheid is schildpad

Het is knap als je in één plaatje een politieke leugen overtuigend weet door te prikken. Hier is dat de leugen van de 'groene brandstof', ethanol. Die is helemaal niet groen, want de productie ervan kost meer energie [uit fossiele brandstoffen] dan er aan netto energie uitkomt, zeker als je de milieuvervuiling, uitputting van landbouwgrond en de 30% lagere energiedichtheid van ethanol t.o.v. benzine meerekent.

In de VS wordt ethanol gewonnen uit maïs, een voedingsgewas. Doordat 40% van de maïsoogst tegenwoordig tot ethanol wordt verwerkt en de voorraden drastisch zijn geslonken, is de prijs op de wereldmarkt tot niet eerder vertoonde hoogte gestegen. Dat is mooi meegenomen voor de maïsboeren in de VS, maar het betekent hongerlijden voor de arme bevolking van Midden- en Zuid-Amerikaanse landen, waar maïs van oudsher het hoofdvoedsel is. Voor de rijke landen betekent het hogere vleesprijzen, want slachtvee wordt bijgevoerd met maïs en maïshaksel.

Doordat om velerlei redenen de beschikbaarheid van aardolieproducten op de vrije markt afneemt - een vat olie kost nu ruim US$120 en de prijs van een liter benzine [incl. 10% ethanol] is per vandaag 1,75 euro - en we onze auto als heilige koe blijven vereren, kunnen we wat de ethanol betreft niet meer terug. De vraag, of het gezien de nadelen niet verstandiger is ermee te stoppen, is alleen nog zichtbaar in de achteruitkijkspiegel. Zolang de overheid het gebruik verplicht stelt en subsidieert, valt er voor sommigen ook aan overbodige en zelfs ronduit schadelijke producten veel geld te verdienen.
De nadelen nemen we dus voorlopig maar voor lief, ook al lijken de wereld om ons heen en onze eigen toekomstperspectieven er al met al niet beter op te worden.