zondag 9 oktober 2011

De verstandigste politicus van de EU

De Belgen zijn dit weekend vertwijfeld bezig hun gekapseisde Dexia-vlaggeschip te stabiliseren. Sarkozy probeert intussen in een zoveelste onderonsje Angela Merkel ervan te overtuigen dat er maar één manier is om te voorkomen dat Frankrijk zijn AAA-kredietstatus verliest, waarmee dan tegelijk het hele bail-out circus van het EFSF naar de schroothoop der geschiedenis zou worden verwezen: betaal die slordige honderdmiljard voor de herkapitalisering van het Franse Dexia en de drie grootste Franse bankenº) uit het EFSF, want Frankrijk heeft al zo'n hoge staatsschuld - 84% van het BNP en op weg naar 90% - en dit kunnen we er echt niet bijhebben.
Angela had kort daarvoor nog met Mark Rutte gesproken en hun standpunt is: het EFSF is alleen bedoeld voor echte noodgevallen. Zolang eurolanden zelf nog geld hebben - of kunnen lenen - moet ieder land zijn eigen banken overeind zien te houden. Als Angela zich echter alsnog door de Gallische fanfaron laat ompraten, zou dat betekenen dat onze Tweede Kamer, die juist afgelopen week met 96 tegen 44 stemmen de weg heeft vrijgemaakt voor een garantstelling voor het EFSF van 98 miljard Nederlandse eurofoppen, aan de achterban iets heeft uit te leggen: dat het redden van Franse banken met Nederlands geld een bijzonder goed idee is, want in het belang van het door de politieke elite heiligverklaarde Europa en dus van ons allemaal. Iets zegt mij, dat dit een onovertuigend verhaal wordt.
Maar ze krijgen respijt, meer dan loze woorden heeft het Merkozy theekransje vandaag niet opgeleverd.

De Nederlandse politico's mogen zich in meerderheid dan zo naief voordoen, dat ze - afgezien van die 44 tegenstemmers - nog steeds niet lijken te beseffen, dat a) die € 98 miljard slechts een aanbetaling is, en b) de kans dat we er iets van terug zullen zien met de dag kleiner wordt, de uitbreiding van het EFSF is nog niet definitief rond. Vijftien eurolanden zijn ermee accoord gegaan, maar formeel moeten Malta en Slowakije nog 'JA' zeggen en laat er nu door een speling van het lot in Slowakije een politicus zijn, die begrijpt wat er werkelijk op het spel staat, die de arme Slowaakse belastingbetaler niet nodeloos wil uitkleden en die bovendien de moed heeft om niet te capituleren voor de golven van kritiek en psychische chantage, die de media¹) en de Grote Stuurlui van het euro-narrenschip over hem uitstorten.

Hij heet Richard Sulik, is de voorzitter van het Slowaaks parlement en leider van de Partij voor Vrijheid en Solidariteit en hij zegt:

DE GROOTSTE BEDREIGING VOOR DE EURO IS HET EFSF ZELF. ²)
Hij pleit ervoor te doen wat er in de EU-verdragen staat en op te houden met ad hoc paniekvoetbal zonder vaste spelregels. Op 11 oktober 2011 gaat zijn partij, onderdeel van een vierpartijige regeringscoalitie, tegen de uitbreiding van het EFSF stemmen en het hangt van de oppositie af, of het voorstel er doorkomt of niet. In het eerste geval gaat Europa ten onder en winnen de banken, d.w.z. hun overbetaalde, bonusopstrijkende CEO's, in het andere geval wint volgens Richard Sulik uiteindelijk Europa.³)

Zoals Zero Hedge suggereert, stel je voor dat Mark Rutte zulke klare taal zou spreken en ernaar zou handelen. Hij werd in Nederland op handen gedragen en zou op z'n minst later een bronzen buste krijgen in de schaduw van het ego-monument van Ivo Niehe.

--------------
º) Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas.
14 okt. - Door de groeiende twijfel aan Frankrijks kredietwaardigheid begint nu ook de rente en de CDS-premie op Franse staatsschuld op te lopen, per vandaag 92 basispunten hoger dan die op Duits staatspapier.
17 okt. - Moody's waarschuwt voor de houdbaarheid van Frankrijks Aaa-rating, als de overheid nieuwe garanties moet afgeven voor andere eurolanden en/of de Franse banken.
18 okt. - Franse staatsobligaties storten in. Spread tussen Duitse en Franse 10-jaarsrente op 112,9 basispunten.
En de rating bureaus zijn vandaag ook weer op het oorlogspad:
- Standard & Poor's verlaagt de rating van twintig Italiaanse banken;
- Moody's verlaagt de kredietstatus van Spanje met twee stappen, van Aa2 naar A1, 'outlook negative'.
19 okt. - En ach jé, nu lijkt 't wel of het brave Portugal ook al bezig is de kluit te belazeren. Schiet het overheidstekort daar echt zo hard omhoog? En de Trojka schreef een maand geleden nog wel zo'n positief rapport?
Zoals 'Mish' ooit al zei:
WAAR GRATIS GELD WORDT UITGEDEELD, IS NOOIT GEBREK AAN OPGEHOUDEN HANDEN. Handen? Kruiwagens, zal hij bedoelen, badkuipen, vrachtwagens, binnenschepen, bulkcarriers, hele silo's!
Als het zo doorgaat, welke landen blijven er nog over die voor de EFSF-risico's op een geloofwaardige manier garant kunnen staan? En willen die dat dan nog wel, gesteld dat zij over een parlement beschikken, waarvan de leden in staat zijn eenvoudige rekensommetjes te begrijpen en nog enig besef hebben van nationaal belang?
Martin Sommer geeft in de Vk van 22 okt. een m.i. realistische kijk op een hopeloze zaak: 'Europa is overgeleverd aan ambtenaren'. En om duidelijk te maken dat wij onderworpen zijn aan een systeem, waarvan de politieke leiders geen oog hebben voor de realiteit, maar uitsluitend bezig zijn met macht en hun kans om de eerstvolgende verkiezingen te overleven, hier een artikel van Zero Hedge, waarin de waanzin van alle bailoutplannen met harde cijfers wordt aangetoond, met een indicatie van de gevolgen.

¹) 11 okt. - De uitslag van de stemming in het Slowaaks parlement is nog niet bekend, maar de Volkskrant probeert alvast aan te geven, dat het nagenoeg onmogelijk is dat de Slowaken het EFSF onderuithalen. Daar zijn ze te onbeduidend voor en de Slowaakse premier heeft al verklaard, dat ze desnoods net zolang doorgaat met stemmen tot het 'JA' is. Wat dat betreft hebben regeringen binnen de EU een traditie op te houden, denk aan Ierland.
Tegen de avond [Eur. tijd] bericht de Wall Street Journal dat de stemming naar later deze week wordt verschoven, maar dat bleek een halve waarheid. De stemming vond toch plaats, de uitbreiding van het EFSF werd NIET aangenomen en de regering viel. De nu dus demissionaire regering houdt echter binnenkort een nieuwe stemming, waarbij het EFSF WEL zal worden aangenomen, omdat de oppositie, tevreden met de val van de regering en het vooruitzicht van verkiezingen, dan zal voorstemmen.
Dat de uitbreiding van het EFSF er komt, is dan dus te danken aan partij-politieke machtspelletjes in - volgens de Volkskrant - een van de meest onbeduidende van alle eurolanden. PRINCIPES OF ECONOMISCH INZICHT KOMEN ER NIET AAN TE PAS.
12 okt. - En jawel, een dag later is de zaak al beklonken. Het komt helemaal goed met het EFSF.
13 okt. - Maar Sulik heeft nog een pijl op zijn boog: hij overweegt het EFSF-besluit ter beoordeling voor te leggen aan het Constitutionele Hof. Dan kan het nog wel even duren eer het besluit een definitieve status krijgt.
Van Rompuy en Barroso intussen, kondigen juichend aan dat het EFSF nu met € 440 miljard aan de slag kan. Het staat alleen nog niet vast, HOE het EFSF gaat opereren. Daarover is tussen de eurolanden nog geen overeenstemming en het aantal geopperde toepassingen overtreft die van het spreekwoordelijke, multifunctionele Zwitserse legerzakmes (Zero Hedge). Maar de belangrijkste vraag die de "eurolijders" op korte termijn moeten zien te beantwoorden is: HOE MAAK JE VAN €440 MILJARD €3 BILJOEN? Want dat is het bedrag dat minimaal nodig is om de markt enigszins gerust te stellen met het oog op een Italiaans en Spaans bankroet en de gevolgen daarvan voor alle banken die zijn blootgesteld aan 'sovereign default risk'.
18 okt. - Lees de analyse van Willem Buiter, hoofdeconoom van Citi Corp, over de slagkracht van het EFSF. Zijn conclusie: EFSF, geen bazooka, maar een proppeschieter.
En uit Ierland komt het bericht, dat de regering probeert een deel van de ruim €20 miljard aan schulden als gevolg van de nationalisatie van Ierse banken, af te schuiven op het EFSF, zodra de eurolanden de deur ervoor openzetten. Het lijkt wel of de totale middelen van het fonds al drie keer geclaimd zijn, voordat het überhaupt van start is gegaan.
20 okt. - Aan de vooravond van de fatale besluitvorming over het EFSF: Europa lijkt verdeeld in twee kampen, de Zorgelijken en de Maniakken. Sarkozy lijkt alle gevoel voor realiteit kwijt te zijn en Rutte houdt zich op de vlakte.
Maar wat is dat? Wordt het EFSF-besluit uitgesteld? Houdt Duitsland zijn poot stijf? De EU-top gaat komend weekend wel door (de catering kon niet meer worden afgezegd), maar de Duitse regering komt vrijdag, 21 okt., niet met een officiële verklaring. De EFSF-standpunten van Duitsland en Frankrijk zijn blijkbaar onverenigbaar.
22 okt. - De euro-ministers van financiën zijn vandaag in spoedberaad bijeen. Gisteren is de uitbetaling van een tranche van €8 miljard - onderdeel nog van de eerste bailout - aan Griekenland goedgekeurd, maar nu komen er - zoals gewoonlijk geheel onverwacht - opeens nieuwe apen uit Griekse mouwen. De Grieken hebben NOG VEEL MEER MILJARDEN nodig om te kunnen overleven, in het zwartste scenario wel €444 miljard! Dat is op een bevolking van 11 miljoen ruim €40.000 per Griek. Als we er op die basis van uitgaan, dat ook de schulden van de overige geplaagde eurolanden en van hun insolvabele banken SCHROMELIJK ZIJN ONDERSCHAT, dan mag toch wel worden gesteld dat de EU grosso modo volkomen failliet is en een opbreking van het euroblok op korte of langere termijn onvermijdelijk.
23 okt. - Bij Tyler Durden (ZH) beginnen stoompluimen uit alle lichaamsopeningen te spuiten, zodra hij weer wat heeft opgevangen uit de grote vergaderzaal, waar de "eurolijders" zich dit weekend in hebben opgesloten om koste-wat-kost a.s. woensdag, 26 okt., met DE OPLOSSING VOOR ALLE EUROKWALEN naar buiten te kunnen treden. "Ze beseffen nauwelijks waar ze het over hebben," zo stelt hij. "Hun cijfers kloppen niet. Hun plannen stranden voor de maand om is."
Toen er uiteindelijk iets van besef - of was het doodsangst? - bij de ministers leek door te breken, begonnen ze tegen elkaar te schreeuwen, zodat het tot ver in de gangen te horen was. Misschien markeert dit moment van waarheid een omslag en kunnen er komende week wel realistische besluiten genomen worden. Het is een hele geruststelling te weten, dat wát de eurolijders ook doen, érger kunnen ze het nauwelijks meer maken. Wat ze in negen dagen onafgebroken vergaderen bij elkaar verzinnen maakt eigenlijk niets meer uit. Ze zijn gereduceerd tot onbeduidendheid. Machteloos zullen ze moeten toezien, hoe de euro linksom, of rechtsom, of door het midden ten ondergaat aan zijn schulden en het hele bankwezen in zijn val meesleurt.
De ministers zien eindelijk in dat er geen geld genoeg is voor verdere bail-outs, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. "De gekken hebben de Titanic overgenomen," volgens Zero Hedge. Afwachten maar, hoe de markten hier maandag op reageren.

²) En daar heeft Sulik volkomen gelijk in en in feite is de Duitse regering het in de kern met hem eens. Het EFSF werd ongeveer een jaar geleden opgericht. Het was toen puur als noodfonds bedoeld en het totale risico bedroeg ca. € 120 miljard aan maximaal mogelijke verliezen. Lees hoe ver de nog solvabele eurolanden in het rood dreigen te raken na de sindsdien doorgevoerde 'mission creep' van het EFSF, en hoeveel de financiële instellingen daarbij aan fees opstrijken. De € 1 biljoen komt in zicht en zelfs dat is nog niet genoeg om de euro voor een ineenstorting te behoeden. Politico's die voor dergelijke regelingen stemmen zijn niet "naief", zij maken zich willens en wetens schuldig aan het afvuren van 'financial weapons of mass destruction' op hun eigen burgers! ZIJ ONDERMIJNEN DE SAMENLEVING.

Overheden en Centrale Banken hebben de gokschulden van de banken overgenomen. Met hun 'bailout money' zijn de banken op nog grotere schaal gaan gokken om hun eerdere verliezen goed te maken en om hun bonussen veilig te stellen. De financiële markten zijn zodoende in casino's veranderd. Nu moeten de overheden opnieuw bijspringen, maar de belastingopbrengsten schieten tekort. Wat de politico's met het EFSF beogen, is een nieuw casino oprichten om te gaan gokken met het geld van staatsleningen. Het is de laatste stap voor de rand van de afgrond: gokken met toekomstige belastinginkomsten, geld dat onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten opbrengen. Die kunnen dat echter niet, omdat westerse economieën door hun hoge schuldenlast en verouderende bevolking niet meer groeien.
Door in te stemmen met een EFSF-casino veroordelen onze politico's ons en ons nageslacht tot een levenslange schuldslavernij in een totalitaire samenleving.*)

³) Maar ja, ook de verstandigste politicus van Europa zou zich daar wel eens in kunnen vergissen. Daarvoor hebben wij de VERSTANDIGSTE ECONOOM van Europa achter de hand. Volgens David McWilliams †) gaat de euro het niet redden en moeten wij dat ook helemaal niet willen. Voor landen die in een euroblok zonder economische groei zitten opgesloten, vormt de euro het dwangbuis dat voorkomt dat zij zich van hun schuldenlast kunnen bevrijden, wat groei onmogelijk maakt. Een vicieuze cirkel.
En..., willen wij daaraan toevoegen, de grootste belemmering voor het oplossen van de eurocrisis is de beurocratie, die zich uit eigenbelang met hand en tand verzet tegen elke vorm van correctie en juist steeds meer schuld creëert over de ruggen van de burgers heen. Wat zijn hun vooruitzichten in een EU, waar de gebakken lucht uit ontsnapt? Misschien moeten ze wel EEN BAAN gaan zoeken. Als de EU uiteen moet vallen om Europa zelf weer lucht te geven en te bevrijden van een leger parasieten, dan moet dat maar.
Of, zoals Bill Bonner het samenvat in de 'The Daily Reckoning' van 17 okt.:

"As an institution matures, little by little it shifts from serving its original purpose to serving the ends of those who control it. It becomes rigid — digging in its heels and resisting any change that would diminish the power and wealth of the controlling groups. The longer the institution remains unchanged, the more parasitic and arthritic it becomes. It drains resources away from honest production and redirects them towards favored groups of leeches.
[...] Then cometh the revolution."

NIEUW - De Interactieve Wereldwijde Staatsschuld Klok van The Economist.
Het totaal van alle overheidsschulden bij elkaar, althans voorzover 'on balance sheet', bedraagt momenteel ruim 43 biljoen (trillion) US-dollar. Houden we rekening met alle overige overheidsverplichtingen - 'off balance sheet' - dan ligt het totaal in de buurt van 250 biljoen. Het grootste deel van de schulden is uiteraard geconcentreerd in de geïndustrialiseerde, ontwikkelde landen: Noord-Amerika, West-Europa, Australië/NZ en Japan.

*) Zie hoe de Europese Commissie denkt om te gaan met democratische rechtsprincipes, de vrijheid van meningsuiting, als de inhoud van de boodschap hun niet aanstaat: "EU overweegt zwijgplicht voor kredietbureaus." Een kolonelsbewind zou zich net zo opstellen. Oeps! Maar dan... dan is... de Europese Commissie... een kolonelsregime! De term 'het nieuwe Politburo' doet inmiddels ook de ronde. Wie maakt in Europa de dienst uit?

†) 27 okt. - David McWilliams - "The Irish establishment never misses an opportunity to miss an opportunity." Waarom de Ieren evenveel recht hebben op een schuldafschrijving als de Grieken, maar die niet zullen krijgen.
28 okt. - Misschien is de Ierse regering toch niet zo volkomen hersenloos als David dacht. Ze kondigde opvallend snel na de eurotop aan dat Ierlands GDP minstens een procent lager zal uitvallen, dan ze in april had gezegd. Adolf Merkel stond direct klaar om de Ierse - en in vervolg daarop Portugese, Spaanse, Italiaanse - hoop op ook een 50% schuldvermindering de bodem in te slaan: "In Europe it must be prevented that others come seeking a haircut."
Het nazi-verleden van Duitsland wordt weer stevig opgerakeld. Charles Hugh Smith associeert Merkel met de "soep-nazi" uit een Seinfeld-aflevering: 'No soup for you!'