vrijdag 23 juli 2010

Test stress


Vanmiddag, na sluiting van de (Europese) beurzen, publiceert de CEBS*) de uitslag van de stress test, die inzicht moet geven in de stormvastheid van het bankwezen in de EU.
In de financiƫle pers is er al volop over de uitkomsten gespeculeerd en sommige landen hebben - tegen de afspraken in - zelf al inzicht gegeven in de resultaten. Dat leidde in Frankfurt tot machteloos tandenknarsen.

Maar wat betekent die stress test nu eigenlijk? Gaat die het geschokte vertrouwen in de bankwereld herstellen? Veel commentatoren betwijfelen dat. Als alle banken de proef doorstaan, is de lat blijkbaar niet hoog genoeg gelegd en als er veel of belangrijke banken zakken, kan dat de verwarring alleen maar nog groter maken en dan komt ook de euro weer onder druk te staan.

Goldman Sachs - the Giant Sucking Squid - heeft 376 partijen geënquêteerd en komt tot de conclusie, dat 10 van de 91 betrokken banken het niet zullen redden. Er zou een kleine € 40 miljard nodig zijn om hun buffers weer op peil te brengen, ondanks de eerder verleende staatssteun en het ongekend ruimhartige rente- en kredietbeleid van de ECB.

De twee soorten risico's die er in geval van nood het meest in zouden hakken, zijn bij de test buiten beschouwing gebleven of laag ingeschat:
  • de waardering die de banken zelf hebben toegekend aan hun non-performing loans - het is hun toegestaan die voor de afloopwaarde (maturity) op de balans te zetten (marked to management) in plaats van voor de courante waarde (marked to market).
  • het risico dat overheden hun betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen (souvereign default risk). Bij een herstructurering van staatsschulden kunnen banken met grote obligatiepakketten te maken krijgen met afschrijvingen in de orde van tientallen miljarden. Bij de test mocht 90% van de staatsobligaties buiten beschouwing blijven.

Tenslotte is er kritiek op de wijze waarop de test is georganiseerd. De CEBS*) in Londen verzamelt alle uitkomsten en verzorgt de rapportage, de nationale centrale banken zien toe op de gang van zaken, maar de uitvoering van de test is belegd bij de betreffende banken, m.a.w. elke bank test zichzelf.
[*) CEBS - 'Committee of European Banking Supervisors']. - Stress Test Results
Foto boven - CEBS Tower 42, Londen - geen monument voor bescheidenheid.

Hieronder een lijst artikelen van commentatoren die hun licht laten schijnen over de uitgangspunten en de mogelijke gevolgen van de test.

"Parturient montes nascetur ridiculus mus" - Horatius

05 juli 2010 - The Daily Telegraph
Europe's toothless bank tests making matters worse

07 juli 2010 - The Daily Telegraph
ING - EMU break-up risks global deflation shock that would dwarf Lehman collapse

08 juli 2010
ING - Verdwijning euro leidt tot crash beurzen

13 juli 2010 - The Daily Telegraph
Spain relying on short-term funding as councils go bust

18 juli 2010 - The Daily Telegraph
Stress testing Europe's banks won't stave off a deflationary vortex

21 juli 2010 - The Daily Telegraph
Swiss endure safe haven agony from euro flight

22 juli 2010
Spiegel - Europe's Financial Giants Nervous Ahead of Stress Test Release
Telegraph - Watch out, the great 50bn property unload is about to begin

23 juli 2010
Guardian - Stress tests European banks live
BBC - European bank stress test results awaited
GS - Tien banken niet door stress test
nrc - Transparantie is sleutel stress test
Bloomberg - EU Stress Tests Only Consider Bank Trading Book Bond Losses
Guardian - Assumptions that put stress test results in doubt
FD - Nederlandse banken komen sterk uit stress test
Telegraph - UK banks pass test as seven fail in Europe
Spiegel - One German Bank and Six Others Across Europe Fail
Telegraph - Stress tests: the seven failed banks
Telegraph - Bank stress tests 'too little, too late' says City
Telegraph - Market cynicism greets European Union bank stress test results
Bloomberg - Seven EU Banks Fail Tests With $4.5 Billion Shortfall
Bloomberg - EU Bank Stress Tests Fail to Reassure Investors Wary of Capital Criteria

24 juli 2010
DFT - Zeven banken halen eindstreep test niet
nrc - Stresstest geeft voorlopig rust

26 juli 2010
FD - EU ontsnapt aan bankfiasco
Telegraph - Spain shines on stress test, Germany flunks
Spiegel - The Triumph of the Financial World's Lobbyists

28 juli 2010
FT [registered] - Banks plan for loss of eurozone member

29 juli 2010
Telegraph - Europese banken staren in een financieringsgat van € 30 biljoen
Daily Reckoning - Forget 'stress' test - euro's rise only temporary