maandag 18 maart 2013

Intussen op Cyprus

In de nacht van vrijdag op zaterdag, 15-16 maart, nadat beurzen en banken voor het weekend gesloten waren, besloten de gezamenlijke euroministers van financiën, de eurogroep, onder voorzitterschap van onze Jeroen Dijsselbloem - en met de zegen van het IMF (en stilzwijgend de FED) - de bankrekeningen van alle Cyprioten te plunderen om de insolvabele Cypriotische banken te "redden". Van alle saldi onder een ton gaat 6,75% af en daarboven 9,9%. Dat is inclusief de zwartgeldrekeningen van de Russische maffia, d.w.z. de oligarchen en de voormalige KGB.

Jim Sinclair - All hell is breaking loose after Cyprus catastrophe.
Jim Sinclair - Cyprus disaster is much bigger than being reported.

Deze maatregel betekent een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel dat voor alle euroburgers gold: de 100%-garantie van alle privérekeningen tot een ton. De gevolgen voor de financiële markten zijn niet te overzien.

Telegraph - Daylight robbery in Cyprus will come to haunt EMU.
David McWilliams - Cyprus depositor threat is a catastrophe for EU.

Wat mogen we nu in de naaste toekomst verwachten? Het vertrouwen van euroburgers in het financieel beleid van de EU loopt hierdoor een onherstelbare deuk op. Rekeninghouders in de zuidelijke eurolanden doen er verstandig aan hun geld van de bank te halen.

Ben Davies - Why keep your savings in a bank? Mattresses now hold a 10 per cent premium.
James Turk - After Cyprus theft, Money in banks is no longer safe.
Mike Shedlock - Contagion-begging actions; Expect bank runs following Cyprus idiocy; Have money in a Spanish bank? Take it out NOW!.

In de noordelijke eurolanden zal het plunderen subtieler gaan, nl. via negatieve rente (spaarrente lager dan de reële inflatie) en via belastingen. Er wordt gewerkt aan een bankunie onder toezicht van de ECB. Het uiteindelijke doel is de gezamenlijke (gok)schulden van alle eurobanken in één pot onder te brengen, die dan via het ESM (het Stabiliteitsfonds) gespreid wordt over alle euro-belastingbetalers. Het gaat bij elkaar om vele tientallen biljoenen (met een B). En uiteindelijk helpt het allemaal niets, want aan de oorzaken - teveel schulden, te hoge publieke uitgaven - wordt niets wezenlijks gedaan. Er wordt voor biljoenen per jaar aan nieuw geld aangemaakt. Daar worden de megabanken mee overeind gehouden ten koste van ons allemaal:

 • dalende koopkracht,
 • bevriezing en/of daling van lonen,
 • beperking van bankleningen en hypotheken,
 • dalende huizenprijzen,
 • meer faillissementen,
 • stijgende werkloosheid,
 • geen inkomsten uit vastrentende waarden en spaartegoeden door ZIRP¹)
 • mede daardoor afstempeling van pensioenen door gebrek aan rendement,
 • lagere belastingopbrengsten en oplopende staatsuitgaven,
 • met als gevolg: oplopende staatsschuld ondanks "bezuinigingen",
 • verlaging en/of beperking van uitkeringen en subsidies,
 • vermindering van dienstverlening door overheidsbedrijven en instellingen.

Elk punt versterkt alle andere en het resultaat is een voortdurend neergaande spiraal van economische en fiscale Verelendung. De leiders van de eurolanden en de ECB lopen daar niet mee te koop. Cijfers worden gemasseerd. Het lijkt erop, alsof de belangrijkste taak van zgn. "toezichthouders" (o.a. nationale Centrale Banken) van toezicht houden op de naleving van regels is verschoven naar het erop toezien, dat negatieve ontwikkelingen niet expliciet in de officiële cijfers tot uitdrukking komen en dat elke publicatie ervan in de media gepaard gaat met positieve spin. Hoevaak hebben we nu al niet de verzekering gekregen dat "de eurocrisis voorbij is"?
Dit creëert een valse werkelijkheid, die voor beleggers tot nare verrassingen kan leiden. Drie weken geleden leken de Cypriotische banken nog volkomen safe, alle stress tests hadden zij met vliegend vaandel doorstaan en nu blijken ze "geheel onverwachts" opeens volledig failliet. Who could've known?
Dat de machthebbers daar tot nu toe mee wegkomen, heeft twee redenen: het bedrog inzake de euro is zo onbeschaamd en overweldigend, dat het gewone publiek zich niet kan voorstellen, dat het consequent wordt voorgelogen; en daar komt bij, dat de manipulatie door de 'haute finance' voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed show is en de omvang van alle schulden zo angstaanjagend, dat zij weigeren in te zien wat de onherroepelijke gevolgen daarvan voor hen zullen zijn.²)

Max Keiser - The debt bomb just got bigger.
Next step: Confiscation. [Banks and sovereigns] have more debts to pay than there is money in all the bank accounts in the world. [...] Our advice then and now is: The only money you should keep in a bank is money you're willing to lose.
Mark J. Grant - Germany now says that all of the banks in Cyprus are bankrupt.
It is on this basis that they demand the depositors' money. What a great message for the Cypriots; you pay your share for the banks of Spain, you pay for Greece, for Portugal and for Ireland as a member in good standing of the European Union. Then when you are in trouble we will seize your assets so that you can pay for yourself. Such nice people.

Neem Nederland. Onze regering kan geld lenen voor minder dan 0% rente. Op wat ze lenen krijgen ze geld toe! Waarom worden dan toch de belastingen verhoogd, subsidies geschrapt en uitkeringen verlaagd? Om miljarden te kunnen blijven storten in het zwarte gat dat euro heet.

Vk, Ewoud Jansen - Cyprus, een wanhoopsdaad van leiders die de regie kwijt zijn.

En waar lijkt het op uit te draaien? Het kleine Cyprus, dat de euvele moed had het dictaat van de Eurogroep (lees: Frau Merkel) naar de prullenmand te verwijzen, gaat alsnog door de knieën. De kleine spaarders tot een ton worden ontzien, maar de Russen moeten bloeden en kunnen voor onbepaalde tijd niet bij hun geld.³) Dat blijft niet zonder consequenties, niet alleen voor Cyprus, maar evengoed voor de rest van de eurozone.

KWN, Dr. Paul Craig Roberts (ex-US Treasury) - Threats, Cyprus & Massive Crisis.
Telegraph - Cyprus savers face draconian measures in bid to avoid nation's exit from eurozone.
ZH, Athanasios Orphanides - Former Cyprus Central Bank Head And Senior Fed Economist: "The European Project Is Crashing To Earth".

En dan komt Dijsselbloem - in de internationale pers inmiddels tot 'Diesel-BOOM' gebombardeerd - op 25 maart doodleuk met de mededeling dat de Eurogroep de Cypriotische aanpak voortaan als standaardmodel zal hanteren, d.w.z. herstructurering van insolvabele banken en haircuts voor hun aandelen- en obligatiehouders, plus voor rekeninghouders boven een ton. Direct doken wereldwijd de beurzen omlaag en Dijsselbloem kwam terug - hij zal wel een telefoontje uit Berlijn hebben gehad - met het zwakke verweer dat hij dat niet gezegd had. Die is z'n geloofwaardigheid dus ook meteen kwijt.

ZH - Eurogroup’s Dijsselbloem Says "Banks Should Save Themselves".
ZH - Fill in the blanks.
ZH - Eurogroup head says he did not say what he said. [Full record transcript].
ZH - "Two Lips from Amsterdam" sends stocks sliding. [Hint: Two Lips ... Tulips]
En wat Jeroen met zijn uitspraak heeft aangericht:
ZH - Cyprus, To template, or not to template: That is the Wall Street question.
De financiële markten zijn zó ingesteld op leugens en halve waarheden, dat ze volledig van slag raken als een politicus ronduit zegt waar het op staat. Dat valt alleen maar te verklaren als 'onervarenheid'.

_______________
¹) ZIRP - Zero interest-rate policy.
²) Dat mag blijken uit het feit dat tot nu toe nog niet meer dan 55.500 mensen hun handtekening hebben gezet onder het initiatief van BurgerforumEU.nl tot indiening van een verzoek aan de Tweede Kamer om te agenderen dat voortaan een referendum wordt gehouden over elke nieuwe overdracht van bevoegdheden aan de EU. Dat hadden al minstens een paar miljoen handtekeningen moeten zijn. Dus ga naar die pagina en steun dit initiatief.
³) Daar is overigens direct al weer twijfel over gerezen. Reuters meldt op 25 maart, dat de Russen langs slinkse wegen hun miljarden net op tijd van hun Cypriotische rekeningen hebben weten te halen. De voordeuren van de banken op Cyprus zelf waren vorige week gesloten, maar via achterdeuren in Londen en Moskou werden de rekeningen alsnog leeggehaald. Als dat waar is, en het lijkt steeds waarschijnlijker, lachen de oligarchen en de KGB toch nog het laatst.
ZH, Mark J. Grant - Cyprus, The answer is Uniastrum Bank, Moscow.
Maar wat betekent het in de praktijk voor de Cyprioten zelf?
ZH - Small businesses suddenly with zero cash - bedrijfssluitingen en massa-ontslag.