vrijdag 18 april 2014

Sluipend vergif

Update 28 mei - Ah, daar komt de aap uit de mouw, een nieuwe machtsgreep van de EU. Behalve over ons geld willen de eurocraten nu ook absolute zeggenschap over onze energievoorziening. Met hun staatsgreep in Oekraïne en Putins reactie daarop hebben de Verenigde Staten een effectief rookgordijn weten te leggen over hun aspiraties om een wig te drijven tussen de EU en de Russische Federatie. De burger wordt wijsgemaakt dat Putin de boosdoener is en dat hij gestraft moet worden door het verbreken van de handelsbetrekkingen, met name de levering van gas. En de burger is geneigd dat te geloven. Het kan toch niet zo zijn, dat onze eigen politici en de EU-bureaucraten ons een rad voor ogen proberen te draaien? Maar laten we ons als lammeren meeslepen door Koude-Oorlogsretoriek 2.0, als we vanaf volgend jaar het dubbele moeten gaan betalen voor ons gas, alleen maar om de Amerikaanse machtshonger te bevredigen?
Lees hier wat Putin er zelf over zegt in een interview op 4 juni.
En een update van de situatie in het Midden-Oosten en de Oekraïne door Dmitry Orlov: 16 juni - American Foreign Policy Fiascos.
25 juni - Als het erop aankomt blijkt realiteitsbesef toch een sterkere motivator dan door de VS gevoede politieke machtsspelletjes van de EU-topbureaucraten. Oostenrijk geeft de EU (en de VS) de middelvinger en sluit een verdrag met Putin over de aanleg van de omstreden South Stream gaspijplijn.
30 juni - De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Gaan de pijplijnen door de Oekraïne nu helemaal dicht? Met een veelzeggend kaartje dat de afhankelijkheid van de EU van Russisch gas nog eens duidelijk maakt. ______________________

Eigenlijk was ik een beetje uitgeblogd, maar soms stuit je op een artikel, waarin de feiten zo worden verdraaid, dat je er wel op móet reageren. Onweersproken blijven de valse argumenten rondzingen en vergiftigen ze de publieke beeldvorming.
Op de Opiniepagina van de Vk van 18 april, schrijven Stientje van Veldhoven en Sjoerd Sjoerdsma, beiden 2e-Kamerlid voor D66, een op-ed onder de actuele titel, 'We moeten afkicken van Poetins gas.'
Daarin stellen ze, dat Europa - ze bedoelen de EU, want voorzover ik weet is Rusland ook een deel van Europa - momenteel een kwart van zijn gasbehoefte dekt met gas uit Rusland, via pijpleidingen over Oekraïens grondgebied. Een paar pagina's eerder in dezelfde krant schat Putin het percentage overigens op 30 à 35%.
De afhankelijkheid van het Russische gas om de industrie hier draaiende te houden - Stientje en Sjoerd hebben het over 'om onze huizen te verwarmen', een veelzeggend verschil in nuance - brengt de EU in een lastig parket, 'Want we raken verstrikt in de lijnen van een land dat zich steeds ondemocratischer en imperialistischer opstelt. Dat steeds explicieter en opener afscheid neemt van waarden die Nederland en Europa als essentieel beschouwen.'
Deze formulering hebben ze niet eens zelf bedacht. Zie Noot, onderaan.

Nu viel het mij op, dat in 2005, toen de Franse en Nederlandse bevolking via een referendum de Europese grondwet afwezen, de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en de respectievelijke regeringen de uitslagen naast zich neerlegden en twee jaar later zonder referendum accoord gingen met het Verdrag van Lissabon, dat ervoor in de plaats kwam maar geen grondwet mocht heten. Ook viel het mij op, dat Ierland, waar in de grondwet staat dat er over iedere wijziging van EU-verdragen een referendum gehouden moet worden, gedwongen werd na een eerste afwijzing van dat verdrag opnieuw te stemmen, zodat de grondwet die geen grondwet mag heten toch EU-breed kon worden ingevoerd. Maar over dat soort futiliteiten ¹) hebben de democraten Stientje en Sjoerd het niet. Ik denk dat zij - zonder het bij name te noemen - verwijzen naar essentiële waarden als het homohuwelijk, hoewel er ook binnen de EU landen zijn waar brede lagen van de bevolking dat nog niet helemaal tot de essentiële waarden willen rekenen.

¹) Veel kiezers voelden zich uiteraard gepiepeld door hun "volksvertegenwoordigers" en onder hen leeft het gevoel, dat we "de EU ingerommeld zijn", net zoals we een aantal jaren eerder ongevraagd met de euro opgezadeld werden met achteraf beschouwd ook geen zuivere argumenten.
Door de financiële crisis, btw-verhoging, bezuinigingen op sociale voorzieningen, de door de ECB opgelegde absurd lage rente - ten koste van pensioenen en spaarders - is de wrevel ten aanzien van de Brusselse bureaucratie de afgelopen jaren verder toegenomen. Komende week, 22 - 25 mei, zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Uit polls blijkt dat mogelijk een kwart van de zetels bezet gaat worden door EU-sceptische, zoniet uitgesproken anti-EU parlementariërs. Als dat gebeurt, zullen de voorstanders van een "Verenigde Staten van Europa" nog altijd ruim in de meerderheid zijn, maar het zal de daadkracht van het nieuwe Parlement niet bepaald ten goede komen.

Wat het Russisch imperialisme betreft, noemen Stientje en Sjoerd de annexatie van de Georgische gebieden Abchazië en Zuid-Ossetië in 2008 en de recente 'annexatie' van de Krim en de huidige ontwikkelingen in Oost-Oekraïne. Nu meen ik gezien te hebben, dat de bevolking van die gebieden de Russische troepen juichend binnenhaalt en dat zij zich in het geval van de Krim via een referendum in overweldigende meerderheid voor aansluiting bij de Russische Federatie hebben uitgesproken. In Oost-Oekraïne schrikken ze er met dat oogmerk zelfs niet voor terug voor een tank te gaan staan. Na het uiteenvallen van de USSR begin jaren '90 kwamen die gebieden met een Russische meerderheid bij aparte landen terecht. De Russisch-sprekende bevolking heeft zich twintig jaar gediscrimineerd gevoeld en nu de gelegenheid zich voordoet, hoeft Putin er alleen maar binnen te lopen en iedereen is blij dat ze van - in hun ogen - vreemde overheersers bevrijd zijn. Is dat imperialisme?

Over echt imperialisme hebben Stientje en Sjoerd het niet, Amerikaans, door de EU gesteund imperialisme. Voorzover mij bekend is Putin geen oorlogen begonnen in gebieden, waar Russen niets te zoeken hebben. Obama, de verdediger van onze democratische waarden daarentegen, heeft ondanks zijn verkiezingsbeloften er een eind aan te zullen maken, de oorlogen van zijn voorganger voortgezet en een aantal nieuwe ontketend. Libië is naar het 'warlord-tijdperk' teruggebombardeerd, Syrië ontsprong de dans door een handige politieke manoeuvre van Putin en vooral doordat de Amerikaanse generale staf absoluut tegen een oorlog in dat land was, omdat zoals de voorzitter Obama voorhield, 'het hele Midden-Oosten in vlammen zou opgaan,' als Assad gekhadaffied zou worden en dat zou beslist niet hebben bijgedragen aan een bestendige energievoorziening van met name de EU. Gelukkig dacht 'The House of Commons' in Londen er ook zo over, terwijl die gek in Parijs zijn Mirages al warm liet draaien.
Over het feit dat op bevel van Obama een land als Iran economisch op de knieën wordt gebracht door Amerikaanse financiële terreur ²) en dat in o.a. Pakistan en Jemen de bevolking wordt geterroriseerd door Amerikaanse drones, hoor je echter niemand.

²) En nu wacht Rusland eenzelfde lot met o.a. directe gevolgen voor de grote oliemaatschappijen, met name de Europese, BP en Shell, die in feite geen zaken meer mogen/kunnen doen met Rusland. Dat gaan wij in Nederland uiteindelijk ook in onze portemonnee voelen.
Telegraaf - 23 mei 2014 - Grote olieconcerns blijven Rusland trouw.

Gelukkig voor ons en de EU zien Stientje en Sjoerd ruime mogelijkheden om ons van het juk van die ondemocratische en imperialistische Putin te bevrijden en hem tegelijk duidelijk te maken, 'dat hij respect moet tonen voor Europese en universele waarden.' Volgens hen kan Nederland daarin zelfs een hoofdrol spelen. De gasbel in Slochteren, onze nationale bron van welvaart, mag dan over tien jaar volledig zijn uitgeput, toch kunnen wij voor de EU een sleutelrol blijven spelen in de gasvoorziening en nog wel zonder Rusland!
Maar hoe dan wel? LNG (liquified natural gas), dat per schip wordt aan gevoerd uit het Midden-Oosten - een gebied dat de Europese en universele waarden hoog in het vaandel heeft staan - en uit de VS, die hard op weg zijn een politiestaat te worden - alleen moeten de LNG-terminals daar nog wel gebouwd worden. Dat gas slaan we dan 's zomers op in onze lege gasvelden of in opslagtanks op de Maasvlakte, zodat we 's winters niet in de kou hoeven te zitten en, ja hoor, de voor een groot deel overtollige, groene energie van windmolens en zonnepanelen kunnen we gebruiken om gas te genereren uit bio-grondstoffen. Alles bij elkaar ongeveer evenveel als wat we nu uit Rusland betrekken.
Voilà, probleem opgelost. De EU niet meer afhankelijk van Putin en Nederland de grote redder van de EU, dankzij zijn 'gasrotonde', niet nu, maar over een jaar of tien.

Het is treurig maar waar. Met zulke bakerpraatjes proberen D66-democraten ons warm te maken voor hun onbegrijpelijke ideaal, een volkomen ondemocratische, supranationale overheid die een vuist kan maken tegen Rusland. Boewahaha, laten we wel wezen, de bestuurders van de EU zijn per definitie politici van het tweede, zoniet derde garnituur. Minkukels als Barroso en Van Rompuy - om niet te spreken van de absolute aanfluiting, Lady Ashton - worden aangewezen door de politieke leiders van Duitsland en Frankrijk. Ze mogen na afloop mee op de foto, maar ze moeten vooral niet in de weg lopen, als er belangrijke beslissingen worden genomen en het in de EU toonaangevende Duitsland heeft zijn eigen agenda, met name inzake Rusland. Merkel weet donders goed, dat ze Putin niet voor het hoofd moet stoten, omdat hij anders niet zal aarzelen de gaskraan - voor de Oekraïne en daarmee voor de EU - dicht te draaien. Om dat gevaar voorlopig af te wenden krijgt de revolutionaire regering in Kiev, die er dankzij Amerikaanse steun en wapens (CIA) in slaagde de democratisch gekozen, maar Russisch-georiënteerde president Janoekowitsj te verjagen, een genereuze lening van een miljard dollar van Obama, bedoeld om een deel van de achterstallige gasrekening van Oekraïne aan Rusland te betalen. Ach ja, wat is een miljard als je via de Fed toch net zoveel dollars kunt creëren als je nodig hebt. Of Oekraïne die lening ooit terug kan betalen, nee dus.
Grap: Waarom vindt er in Washington nooit een staatsgreep plaats?
Omdat daar geen Amerikaanse ambassade gevestigd is.
______________________

Over het realiteitsgehalte van de plannen van Stientje en Sjoerd kunnen we kort zijn: baarlijke nonsens. Sommige plannen mogen technisch mogelijk lijken, dat wil allerminst zeggen dat ze economisch haalbaar zijn. Wie geïnteresseerd is in de feiten, kan zijn hart ophalen aan het volgende artikel: 'US gas will never replace Russian gas for Europe'. Alleen mensen met een politieke agenda kunnen glashard het tegendeel beweren.
LNG uit Qatar dat per koelschip wordt aangevoerd, is aanzienlijk duurder dan Russisch gas via de pijp. En dan heb ik het niet over een verschil van een paar cent per kubieke meter, maar over 1,5 tot 2 keer zo duur! LNG moet nl. vloeibaar gemáákt worden en dat kost zoveel energie, dat daarvoor alleen al een kwart van de oorspronkelijke hoeveelheid natuurlijk gas nodig is.
Tenslotte was die hele oorlog met Syrië bedoeld om de aanleg van een gasleiding uit Qatar over Syrisch grondgebied mogelijk maken, maar dat gaat dus niet door. Assad is bezig de oorlog tegen de door oliesjeiks en Obama gefinancierde en bewapende jihadi's te winnen, al ligt het land inmiddels wel grotendeels in puin.
Duurder gas betekent een verslechtering van de concurrentiepositie van exporterende bedrijven in de EU op de wereldmarkt. Daar gaat het uiteindelijk om. Bij het industriële gasverbruik valt het huishoudelijk verbruik, om te koken en 'om onze huizen te verwarmen', volledig in het niet.

Het idee dat we de gaskampioen van de EU kunnen worden door de winning van gas uit bio-grondstoffen is helemaal van de pot gerukt. De door windmolens opgewekte energie voorziet in een fractie (1½ à 2%) van ons totale stroomverbruik, nog afgezien van het rendementsverlies dat dat veroorzaakt in kolen- en gascentrales. Het zo voor te stellen, dat je een grootschalig productieproces kunt runnen met zo'n beetje groene stroom grenst aan misleiding, al betrekken de auteurs ook import van Noorse (waterkracht) en Deense (wind) stroom in hun plan. De proeffabriek (in Delfzijl), die de rentabiliteit moet aantonen, moet overigens nog gebouwd worden. Gezien de ervaringen met de productie van ethanol uit biomassa, mogen we echter op voorhand aannemen dat ook dit gas duurder zal zijn, dan Russisch gas en dan hebben we het nog niet over een evt. verschil in calorische waarde.
Politici dromen graag en als ze zich vastbijten in de verwezenlijking van hun dromen, zal het hun een zorg zijn dat de belastingbetaler (de kiezer) voor de kosten opdraait. Neem die mega-windmolen in Medemblik, 200m hoog, en de oorzaak van slapeloze nachten voor mensen die er te dicht bij in de buurt wonen. De geldschieters van dit project, waaronder zo'n arrogante bal als Rijkman Groenink, de ex-topman van ABN-Amro, krijgen dankzij een zeer lucratieve regeling zoveel korting op hun belastingaanslag, dat hij in vijf jaar tijd de heffing terugverdient die hij moest betalen over zijn afzwaaibonus van 30 miljoen, toen hij er bij ABN-Amro uitgekickt werd. U vindt dat bedrag terug in de maandelijkse termijn van uw energieleverancier, want daar heeft de politiek de subsidies voor groene stroom in verstopt.

In plaats van af te gaan op het oordeel van politici met een EU-aberratie en een dwaallicht als Obama te volgen in een Koude Oorlog 2.0, zouden we er beter aan doen juist meer toenadering tot Rusland te zoeken, zoals - onder de radar - Duitsland al doet. De Russische Federatie is het grootste land ter wereld en het beschikt over gigantische grondstoffenreserves. Niet als EU-burger, maar als nuchtere Nederlander, moet je weten waar je kansen liggen. Amerika, met een gat in z'n hand, een staatsschuld van ruim 17 biljoen en 50 miljoen mensen op voedselbonnen, is een zinkend schip. Rusland heeft een alliantie met China en als wij Putins goedkope gas niet willen hebben, die 1,3 miljard Chinezen weten er wel raad mee. En wat eenmaal door China - en andere Aziatische landen - is gecontracteerd, is niet meer beschikbaar voor de Europese markt, ook niet als Obama zijn toezeggingen niet blijkt te kunnen nakomen. De 'kou' van een Koude Oorlog zou dan wel eens vooral in de EU gevoeld kunnen worden.
Putin hoeft overigens de gaskraan naar Europa niet eens dicht te draaien. Hij hoeft alleen maar te zeggen dat hij voortaan voor zijn olie en gas niet meer in US-dollars ³) maar in roebels of goud betaald wil krijgen en kijk dan eens wat er met de dollar en de euro gebeurt.

³) Nou, op de de-dollarisering hoefden we niet lang te wachten.
Het was bekend en allang in voorbereiding, anders had Putin nu nooit zo snel en adequaat kunnen reageren. De Amerikanen blijven hem in een hoek drijven, maar hij doorziet het spel en is ze telkens (Syrië, de Krim) een slag voor. En dan zijn er natuurlijk nog de kleinere, bijkomende ongemakken.
18 juni - Sergei Glazijev, het brein achter de de-dollarisering.
14 aug - Putin: The Petrodollar Must Die. We zeiden het vier maanden geleden al.
In dat licht is het ronduit pathetisch dat de regering Rutte vooroploopt om haar NAVO-steentje bij te dragen en in de commotie rond de voor ons volkomen oninteressante Oekraïne onze marine en de luchtmacht naar Noordoost-Europa stuurt om de NAVO-partners daar 'te beschermen tegen Russische agressie'. Let wel, de Oekraïne zelf laten ze links liggen, een gratuit gebaar dus. Het gaat, zoals onze aanbiddelijke Minister van Defensie beweert, om een psychologisch steuntje in de rug voor de Baltische staten. Huh? En de Tweede Kamer vindt het blijkbaar allemaal heel vanzelfsprekend en wil niet zien dat onze regering zich weer eens onder gejuich van EU-bureaucraten voor een Amerikaans karretje laat spannen.

Hier een overzicht van de grootste wapenexporteurs in de wereld en van hun belangrijkste afnemers.

______________________
Noot
Deze argumenten weerspiegelen bijna letterlijk de officiële agitprop van de NAVO. Ze zijn terug te vinden in een presentatie van Andrei Fursov, Battleground Ukraine: 'A comprehensive analysis of the February 2014 Ukraine coup from the perspective of a senior Russian academic.'
Het is een lang artikel, maar zeer de moeite waard. Het maakt duidelijk dat de Oekraïne een speelbal is van Westerse machtspolitiek in congsi met de eigen, onderling verdeelde oligarchie. Voordat wij ons een opinie aanmeten over 'die ondemocratische en imperialistische Putin' loont het kennis te nemen van de hier geschetste achtergronden. Als er twee dingen duidelijk uit worden, is het wel dat het Westen met twee maten meet en dat het uiteindelijk draait om de belangen van het grote geld, de Brusselse lobby en de onzichtbare macht achter onze democratische façade.
En in de categorie 'not-to-be-missed' valt de blog van Dmitry Orlov: Statecraft or Witchcraft?, de waarheid verpakt in dodelijke humor en - tot mijn verrassing - volledig in lijn met de door mij hierboven naar voren gebrachte punten.